Show simple item record

dc.contributor.authorBilevičienė, Tatjana
dc.date.accessioned2015-03-13T12:36:28Z
dc.date.available2015-03-13T12:36:28Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/2302/2106
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13703
dc.description.abstractGross domestic product (GDP) is the most popular measure of macroeconomic activity. However, it is increasingly recognised that GDP should be associated with additional data and indicators. In 2010, the European Statistical System Committee recommended a set of indicators to measure quality of life. Some of these indicators are already prepared by the EU Member States’ and Lithuania’s statistical offices. Active labour market policies are increasingly applied in recent times for the purpose of broadening macroeconomic, employment and social policy. These tools are especially useful for the disadvantage groups, such as the longterm unemployed and older people to return to the labour market. Rising employment level is the most effective tonic for economic growth and social inclusion. Employment is a very important factor to guarantee equal opportunities, which is contributing to the full participation of citizens in economic, cultural and social life. This improves quality of life. This paper explores the major Lithuanian ALMP indicators and their relationship with the indicators of employment and quality of life.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleEffect of active labour market policies on employment and quality of lifeen
dc.title.alternativeAktyvios darbo rinkos politikos priemonių įtaka užimtumui ir gyvenimo kokybeien
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltBendrasis vidaus produktas (BVP) – populiariausias makroekonominės veiklos matas. Šiuo metu BVP taip pat laikomas netiesioginiu visuomeninės raidos ir pažangos plačiąja prasme rodikliu. Tačiau vis plačiau pripažįstama, kad BVP turi būti siejamas su papildomais duomenimis ir rodikliais. Piliečiams rūpi jų gyvenimo kokybė ir gerovė. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pripažįsta, kad pastaraisiais metais padaryta pažanga pasaulio ir Europos lygmeniu kuriant bendrąjį vidaus produktą papildančius rodiklius, ypač tuos, kurie atspindi žmonių gyvenimo kokybę ir socialines sąlygas, susijusias su ekonominių sistemų tvarumu. Europos statistikos sistemos komitetas 2010 m. pateikė rekomenduojamą rodiklių rinkinį gyvenimo kokybei matuoti. Dalį šių rodiklių jau rengia ES šalių ir Lietuvos statistikos tarnybos. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės pastaruoju metu vis dažniau taikomos siekiant platesnių makroekonominių, užimtumo bei socialinės politikos tikslų. Šios priemonės ypač naudingos, norint grąžinti į darbo rinką socialinės rizikos grupių atstovus, ilgalaikius bedarbius, vyresnio amžiaus žmones. Užimtumo lygio didinimas yra veiksmingiausia ekonomikos augimą ir socialinę įtrauktį skatinanti priemonė. Garantuojant visiems lygias galimybes, užimtumas yra labai svarbus reiškinys, prisidedantis prie visapusiško piliečių dalyvavimo ekonominiame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime bei jų galimybių įgyvendinimo. Tai gerina gyvenimo kokybę. Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai Lietuvos ADR P rodikliai, jų ryšys su užimtumo ir gyvenimo kokybės rodikliais.en
dc.doihttp://dx.doi.org/10.13165/IE-14-8-1-06en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000018079en
dc.publication.sourceIntelektinė ekonomika, 2014, t. 8, Nr. 1(19)en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordDarbo rinkaen
dc.subject.keywordAktyvi socialinė politikaen
dc.subject.keywordEkonomikos rodikliaien
dc.subject.keywordTiesioginės užsienio investicijosen
dc.subject.keywordNedarbasen
dc.subject.keywordAktyvios darbo rinkos politikos priemonėsen
dc.subject.keywordGyvenimo kokybės rodikliaien
dc.subject.keywordSocialinė politikaen
dc.subject.keywordLabour marketen
dc.subject.keywordActive social policyen
dc.subject.keywordEconomic indicatorsen
dc.subject.keywordForeign direct investmentsen
dc.subject.keywordUnemploymenten
dc.subject.keywordActive labour market policy measuresen
dc.subject.keywordIndicators of quality of lifeen
dc.subject.keywordSocial policyen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.researchprogramme4.3.3.en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record