Show simple item record

dc.contributor.authorPuškorius, Stasys
dc.date.accessioned2015-03-13T11:33:28Z
dc.date.available2015-03-13T11:33:28Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/2300/2104
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13701
dc.description.abstractThe goals of this paper are: to determine the stages of calculation of the quality of life index, to identify the quality of life index estimation branches, to distinguish the main indicators depicting the quality of each working area, to introduce the corresponding mathematical models of each area, and present the method of calculation of the integral quality of life index. Plenty of models are used to measure the quality of population’s life index, but as a rule they estimate influence of economical variables. The author of this paper tries to include many more indicators covering all the important dimensions. The originality of the paper includes determination of major dimensions, which define the quality of life index, two proposed mathematical models of calculation of the integral quality of the life index and the specific indicators suitable for every situation, the estimation of ways to measure weigh constituent coefficients, choosing the unit of measurement for any indicator and the discussion of different ways to obtain the necessary information. The models referred above are modern ones and have not been used before. This research is a theoretical one. The author is going to take practical steps to employ this methodology in the research under the project “Creation of system of measurement indicators and evolution model of the quality of life of Lithuanian population”.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTheoretical model of estimating the quality of life indexen
dc.title.alternativeTeorinis gyvenimo kokybės vertinimo modelisen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnio tikslas – pristatyti gyvenimo kokybės indekso apskaičiavimo etapus, identifikuoti gyvenimo kokybės vertinimo sritis, išskirti pagrindinius rodiklius, kurie nusako kiekvienos srities veiklos kokybę, preliminariai nustatyti, kaip gali būti matuojami atrinkti rodikliai, pateikti kiekvienos srities veiklos apskaičiavimo matematinius modelius ir integralaus gyvenimo kokybės vertinimo kriterijaus apskaičiavimo metodiką. Yra daugybė gyvenimo kokybės indeksų vertinimo modelių, bet dažniausiai jie vertina tik ekonominių veiksnių įtaką. Autorius išskiria daug daugiau kintamųjų, kurie visapusiškai apibūdina žmonių gyvenimo kokybę. Straipsnio naujumas apima pagrindinių dimensijų formuluotes, du matematinius modelius – vienas skirtas apskaičiuoti integralųjį gyvenimo kokybės indeksą, kitas –specifinis modelis, skirtas apskaičiuoti suminius indeksus kiekvienoje srityje. Siūlomi svorio koeficientų ir jų mato vienetų nustatymo būdai, aptariami būdai, kaip gauti reikiamą informaciją. Šie modeliai yra originalūs, anksčiau netaikyti. Tyrimas – teorinis. Jis bus taikomas praktiškai atliekant tyrimus projekte „Creation of system of measurement indicators and evolution model of the quality of life of Lithuanian population“.en
dc.doihttp://dx.doi.org/10.13165/IE-14-8-1-04en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000018179en
dc.publication.sourceIntelektinė ekonomika, 2014, t. 8, Nr. 1(19)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordIndikatoriaien
dc.subject.keywordIntegralusis gyvenimo kokybės indeksasen
dc.subject.keywordMatematiniai modeliaien
dc.subject.keywordGyvenimo kokybės indeksasen
dc.subject.keywordIndicatorsen
dc.subject.keywordIntegral quality of life indexen
dc.subject.keywordMathematical modelsen
dc.subject.keywordQuality of life indexen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record