Show simple item record

dc.contributor.authorMaksimaitis, Mindaugas
dc.date.accessioned2015-03-05T08:21:58Z
dc.date.available2015-03-05T08:21:58Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3420/3215
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13636
dc.description.abstractReferring to unpublished archival material and some other sources, the article describes the circumstances of the foundation and liquidation of The Commission of Legal Advisors of Ministries, its legal standing and the most important characteristics of its activities. This interdepartmental institution functioned with the Cabinet during the period of 1920–1928. As provided by its statute, the Commission had advisory functions within two spheres of the Government – legislation (advice on the bills submitted to the Commission by the Cabinet, the draft treaties and undertakings of the Government, as well as advice on affective laws) and administrative legitimacy (legal advice upon inquiries by the Cabinet or particular ministries). The article surveys The Commission's work. The Commission mostly rendered the findings concerning the bills prepared by The Cabinet. The Commission was charged to deal with some certain drafts of international treaties as well as with drafts of economical treaties prepared by The Government or The Ministries. A fair amount of The Commission's work composed dealing with corny arising in the practice of The Ministries. Some of the rulings of The Commission were of the general character and had a universal significance. Simultaneously the similar functions were charged to the Ministry of Justice established in 1924, however, it did not manage to achieve anything substantial and that is why there was no serious competition for The Commission of Legal Advisors. The Lithuanian Constitution of 1928 as well as the particular law published in a short time, provided for the establishment of a new advisory institution – The State Council. As the new government decided not to convene the Seimas for indefinite time, this new institution was meant to aid the government who took over the legislation, hereby hoping that it will soften this fact in the eyes of the society. The State Council was also made in charge of administrative legitimacy, i.e. its functions fully encompassed the functions exercised by The Commission of Legal Advisors of Ministries. Under these circumstances the Commission of Legal Advisors of Ministries became redundant and therefore liquidated by the ruling of the Cabinet.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMinisterijų juriskonsultų komisija Lietuvos teisinėje sistemoje (1920-1928).en
dc.title.alternativeThe Commission of Legal Advisors of Ministries in the Lithuanian legal system (1920-1928).en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltRemiantis neskelbta archyvine medžiaga ir kai kuriais kitais šaltiniais straipsnyje atskleidžiama Ministerijų juriskonsultų komisijos – patariamojo pobūdžio tarpžinybinės institucijos, veikusios prie Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto 1920–1928 m., įsteigimo aplinkybės, teisinė padėtis, svarbiausi veiklos bruožai ir likvidavimas. Ministrų kabineto priimtas Komisijos statutas, reglamentuojantis jos statutą ir veiklą, pavedė jai patariamąsias funkcijas dviejose Vyriausybės veiklos srityse – teisėkūros (patarimai dėl Kabineto jai pateikiamų svarstyti įstatymų, taip pat Vyriausybės sutarčių ir pasižadėjimų projektų bei galiojančių įstatymų) ir administracinio teisėtumo (patarimai teisės klausimais pagal Kabineto arba atskirų ministerijų pateikiamus teisinius paklausimus). 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija ir netrukus išleistas specialus įstatymas paskelbė, kad steigiama nauja patariamoji institucija – Valstybės taryba. Valdantiesiems nusistačius neribotą laiką nešaukti Seimo naujoji institucija buvo sumanyta kaip įstatymų leidybą perėmusios Vyriausybės padėjėja. Valstybės tarybai buvo pavestos funkcijos ir kitoje Vyriausybės veiklos srityje – administracinio teisėtumo, t. y. ji turėjo visiškai perimti Ministerijų juriskonsultų komisijos vykdytas funkcijas. Kadangi Ministerijų juriskonsultų komisija tapo nereikalinga, Kabineto nutarimu ji buvo likviduota.en
dc.identifier.aleph000001353en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2003, 33(41)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordMinisterijų juriskonsultų komisijaen
dc.subject.keywordValstybės tarybaen
dc.subject.keywordLietuvaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record