Show simple item record

dc.contributor.authorBubnys, Gediminas
dc.contributor.authorSmalskys, Vainius
dc.date.accessioned2015-02-26T12:22:25Z
dc.date.available2015-02-26T12:22:25Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/2405/2212
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13602
dc.description.abstractPaper analyses management of police structures and staff training of this public sector organization, which is also regulated by statute, in the context of the New Public Management. Authors analyses the activities of police structures in western democracies and stress modern tendency- transformation of police from providing military services to organization providing assistance for citizen. Training police officers important are the following criteria: management competencies, professionalism, human rights and liberty aspect, integration of police training organizations into common system of higher education. One of the conclusions based on the analyses of management of contemporary police structures and staff-training tendencies is that modern PA tendencies influence changes occuring in the militarist model of the police. Such values as legality, democracy, efficiency of activity, the principles of the new public management are becoming important in the police every day activities.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePolicijos struktūrų valdymas ir personalo rengimas naujosios viešosios vadybos konteksteen
dc.title.alternativeManagement of police structures and personal training in the context of New Public Managementen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojamas policijos struktūrų valdymas ir šios statutinės viešojo sektoriaus organizacijos personalo rengimas naujosios viešosios vadybos reformų kontekste. Akcentuojamos šiuolaikinių demokratinių šalių policijos struktūrų perėjimo nuo militarizuoto prie paslaugos ir pagalbos piliečiams teikimo organizacinio modelio tendencijos. Teigiama, kad rengiant policijos tarnautojus reikėtų vadovautis vadybinių kompetencijų, profesionalumo, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo kriterijais bei policijos personalo rengimo įstaigų integravimo į bendrąją aukštojo mokslo sistemą kriterijais. Apžvelgus šiuolaikines policijos struktūrų valdymo ir personalo rengimo tendencijas, daroma išvada: moderniosios viešojo administravimo tendencijos keičia militaristinį policijos modulį. Policijoje įsitvirtina tokios vertybės kaip teisėtumas, demokratija, veiklos efektyvumas, naujosios viešosios vadybos principai.en
dc.identifier.aleph000005187en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2005, Nr. 13en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordNaujoji viešoji vadybaen
dc.subject.keywordPolicijos valdymasen
dc.subject.keywordPokyčių analizėen
dc.subject.keywordPolicijos pareigūnų rengimasen
dc.subject.keywordNew Public Managementen
dc.subject.keywordTrainingen
dc.subject.keywordPoliceman studiesen
dc.subject.keywordPolice managementen
dc.subject.keywordChangesen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record