Show simple item record

dc.contributor.authorVarnaitė, Jurgita
dc.contributor.authorSitienė, Ramunė
dc.date.accessioned2015-02-26T10:22:12Z
dc.date.available2015-02-26T10:22:12Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3400/3195
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13599
dc.description.abstractIn accordance with the interdepartmental division in the laboratory of criminology of Institute of Forensic Medicine which naturally have formed many years ago, the mechanical damages of clothing are investigated in the event of the injured person is dead and the bodily injuries are investigated along with the damages of clothing. The methods of investigation of damages of clothing are widely described in the literature concerning forensic medicine; the experts of forensic medicine are prepared to investigate the damages of clothing. In the laboratory practice the experts of forensic medicine have been investigating both the bodily injuries and damages of clothing for a long time. So there is a possibility to assess the complex influence of attributes left by the instruments and influence of analysis on the comparative and identification investigation, to compare the possibilities of fixation of features reflecting the properties of instruments in clothing and wounds on skin surface. The article contains the data of analysis performed at the laboratory during 3 years. They show that the morphological features reflecting the constructional properties of instrument that fix on the bodily injuries in most cases are more informative and much more suitable for comparative investigation and identification of instrument (rather than the features reflecting group properties of the instrument fixed in the damages of clothing). There is a distinguished group of cases when the value of properties fixed in the damages of clothing was equal to the properties fixed on the bodily injuries. In certain cases the investigation of damage of clothing provided the extra information about the instrument that played the crucial role in judgement about the properties of instrument with the help of which the bodily injuries and damages of clothing were made. According to our opinion the complex investigation of damage of clothing and bodily injuries is much more valuable and more comprehensive since it is based on the assessment of entirety of features of damage of clothing and bodily injuries.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTyrimo kompleksiškumo reikšmė identifikuojant įrankį kūno sužalojimų ir drabužių pažeidimų ekspertizių metu.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPagal Lietuvoje nuo seno įsigaliojusį tarpžinybinį pasiskirstymą Teismo medicinos instituto medicinos kriminalistikos laboratorijoje drabužių mechaniniai pažeidimai tiriami tais atvejais, kai kartu tiriami nukentėjusiojo kūno sužalojimai. Mechaninių drabužių pažeidimų tyrimo metodai aprašyti teismo medicinos literatūroje. Teismo medicinos ekspertai parengti tirti drabužių pažeidimus, todėl laboratorijos praktikoje būtent jie tyrė kūno sužalojimus ir drabužių pažeidimus. Kompleksinis tyrimas leidžia palyginti, kaip įrankių savybes atspindintys požymiai užsifiksuoja drabužiuose ir odos žaizdose. Straipsnyje išdėstyti per trejus metus laboratorijoje atliktų tyrimų analizės duomenys. Jie rodo, kad kūno sužalojimuose užsifiksuojantys įrankio konstrukcijos savybes atspindintys morfologiniai požymiai dažnai yra informatyvesni, labiau tinka lyginamajam tyrimui ir įrankiui nustatyti nei drabužių pažeidimų požymiai. Išskirta grupė atvejų, kai drabužių pažeidimuose ir kūno sužalojimuose užsifiksavusių požymių informacinė vertė buvo vienoda. Kai kuriais atvejais tiriant drabužių pažeidimus buvo gauta tokios informacijos apie įrankį, kokios negauta iš žaizdų, ir tai turėjo lemiamos reikšmės sprendžiant apie kūno sužalojimus ir drabužių pažeidimus padariusio įrankio savybes. Mūsų manymu, kompleksinis drabužių pažeidimų ir kūno sužalojimų tyrimas yra visavertiškesnis, nes jis pagrįstas drabužių pažeidimų ir kūno sužalojimų požymių visumos vertinimu.en
dc.identifier.aleph000001409en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2003, 35(43)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKūno sužalojimasen
dc.subject.keywordDrabužių pažeidimasen
dc.subject.keywordKriminalistikaen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record