Show simple item record

dc.contributor.authorReich, Norbert
dc.date.accessioned2015-02-24T08:16:03Z
dc.date.available2015-02-24T08:16:03Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3198/2997
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13591
dc.description.abstractThe article consists of five parts. The first part provides an analysis of the ,,principle of effective judicial protection awd control". The European Court of Justice developed this principle as effective judicial control" or, more broadly, effective judicial protection in its early case law, and has continuously refined and specified it. Court developed the principles of effectiveness (a remedy should not only compensate the victim for a potential loss of or injury to a right, but also deter potential wrongdoers from violating it in the first place) and equivalence (the protection of Community law rights should be equivalent in strength and scope to the protection of similar rights granted under national law). The second part of the article presents a research on cross-border judicial protection with the main attention to the Brussels Convention of 1968 (as amended) and Brussels Regulation 44/2001 specifying its Impact on consumer contracts and employment contracts. Indirect protection via the reference procedure is analysed in the third part of the article. Original objectives of the Community law uniformity are explored, as well as the new function of the reference, procedure - (indirect) individual rights protection is estimated. The author considers the absence of a constitutional complaint in EU law against legislative acts, discusses the limited scope of direct actions under Community law, distinguishes regulations of direct and individual concern. Finally, in the fifth part of the article, new proposals to extend standing in the Draft Constitution of the EU is evaluated.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleJudicial protection in the EU.en
dc.title.alternativeTeisė į teisminę gynybą Europos Sąjungoje.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠį straipsnį sudaro penki skyriai. Pirmajame pateikiama teisės į tinkamą teisminę gynybą ir kontrolę analizė. Europos Teisingumo Teismas išplėtojo tinkamą teisminę kontrolę (angl. „effective judicial control") arba, platesniu požiūriu, tinkamą teisminę gynybą pačioje ankstyvojoje ETT bylų praktikoje, o vėliau šią praktiką tikslino ir tobulino. Teismas įtvirtino efektyvumo ir lygiateisiškumo principus. Antroji straipsnio dalis pristato teisės į tinkamą teisminę gynybą tarptautinio bylinėjimosi kontekste klausimus sutelkiant dėmesį į 1968 m. Briuselio konvenciją ir Briuselio reglamentą 44/2001. Bendrijos teisės tikslai tiriami per vienodinimo prizmę. Autorius aptaria konstitucinio skundo, siekiant nustatyti ES teisės aktų prieštaravimą Konstitucijai, būtinumą ES teisėje. Diskutuojami tiesioginių veiksmų pagal Bendrijos teisę ribojimai, atskiriami bendrojo ir individualaus pobūdžio reglamentai. Paskutinėje, penktojoje, straipsnio dalyje autorius pateikia siūlymus, kaip būtų galima išplėsti žmogaus teisės į tinkamą teisminę gynybą užtikrinimą būsimojoje ES konstitucinėje sutartyje.en
dc.identifier.aleph000005097en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2004, 50(58)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordEuropos Sąjungaen
dc.subject.keywordTeisėen
dc.subject.keywordTeisminė gynybaen
dc.subject.keywordEuropean Unionen
dc.subject.keywordLawen
dc.subject.keywordJudicial protectionen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record