Show simple item record

dc.contributor.authorRavluševičius, Pavelas
dc.date.accessioned2015-02-23T13:51:42Z
dc.date.available2015-02-23T13:51:42Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3197/2996
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13590
dc.description.abstractThe topic of research deals with the questions of enforcing of the EC fundamental freedoms in the legal text of the European Constitution. So is oriented the analysis at the written requirements of the "European Constitution. The requirements of the EC fundamental freedoms belong to the obligatory conditions of any European and international transaction. Therefore, it is necessary to analyse the new rules in the European Constitution, but only textual analysis is not enough. The attention must be paid to the examples of application of the EC fundamental freedoms. The final conclusions about the new dimension of the EC fundamental freedoms are, in the author's opinion, early to make.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe EC fundamental freedoms in the EC constitutional treaty.en
dc.title.alternativeEuropos Sąjungos pagrindinės laisvės pagal Europos Sąjungos konstitucinę sutartį.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjamos problemos sietinos su Europos Sąjungos pagrindinių laisvių funkcionavimo užtikrinimu. Europos Konstitucijoje pateikiamas patikslintas ES pagrindinių laisvių katalogas. Europos Konstitucijos ketvirto straipsnio nuostatoje teigiama, kad Sąjunga garantuoja savo viduje laisvą asmenų prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimą, taip pat steigimosi laisvą pagal Konstitucijos nuostatas. Be to, taikant Konstituciją, nepažeidžiant joje numatytų konkrečių nuostatų, draudžiamas bet koks diskriminavimas dėl pilietybės. Diskriminavimo draudimas pilietybės pagrindu -pagrindinis straipsnyje nagrinėjamas klausimas. Europos Sąjungos pagrindinių laisvių veikimo „body politiąue" sąlygomis problematika labai sudėtinga. Manytina, jog siekis nustatyti politiškai ir ne tik ekonomiškai atsakingus, priverstų spręsti pateiktus uždavinius ES suvalstybinimo linkme. Tam tikslui vis dažniau vartojamas „federal interweatment" terminas. Straipsnyje nesiekiama pateikti galutinį atsakymą, kaip spręsti minėtą problemą, nors ir bandoma ES pagrindinių laisvių sistemą palyginti su nacionalinės Konstitucijos reikalavimais. Straipsnyje pabrėžti skirtumai tarp LR Konstitucijos ir ES Konstitucijos norminių reikalavimų.en
dc.identifier.aleph000005095en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2004, 50(58)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordEuropos Sąjungaen
dc.subject.keywordKonstitucinė sutartisen
dc.subject.keywordPagrindinės laisvėsen
dc.subject.keywordMaterialinė teisėen
dc.subject.keywordEuropean Unionen
dc.subject.keywordConstitucional treatyen
dc.subject.keywordFundamental freedomsen
dc.subject.keywordSubstantive lawen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record