Show simple item record

dc.contributor.authorUšinskaitė, Daiva
dc.date.accessioned2015-02-18T14:22:04Z
dc.date.available2015-02-18T14:22:04Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3178/2977
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13571
dc.description.abstractMany of the institutions of the Criminal acts, which were formulated in the earlier Criminal acts, were reformed in the new Criminal code of Lithuania (hereafter – Criminal code). There were also new criminal acts determine in the Criminal code. The novels are also foreseen criminal responsibility for the production and illegal disposal of the counterfeit instruments of the payment, which are meant for the payment in non-cash (Art. 214 of the Criminal Code) and criminal responsibility for the illegal instruments of the payment or the using of the data of the illegal instruments of the payment (Art. 215 of the Criminal Code). The criminal acts, which are foreseen in Art. 214 and 215 of the Criminal Code, are distinguished by the object of the criminal act from other criminal acts of the Criminal Code. The object of the criminal acts, which are foreseen in Art. 214 and 215 of the Criminal Code, is the subject of this article...en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMokėjimo instrumento sąvoka Lietuvos baudžiamojoje teisėje.en
dc.title.alternativeThe conception of the instrument of the payment in Lithuanian criminal law.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltNaujasis Lietuvos baudžiamasis kodeksas (toliau tekste – BK) reformavo daugelį ankstesniųjų baudžiamųjų įstatymų suformuluotų institutų, naujai apibrėžė nusikalstamas veikas. Novelos yra ir baudžiamosios atsakomybės nustatymas už netikrų mokėjimo instrumentų, skirtų atsiskaityti ne grynais pinigais, gaminimą arba neteisėtą disponavimą jais (BK 214 str.) bei už neteisėto mokėjimo instrumento ar jo duomenų panaudojimą (BK 215 str.). Veikos, numatytos BK 214 ir BK 215 str., iš kitų nusikaltimo sudėčių išsiskiria specifiniu nusikalstamos veikos dalyku, kuris ir yra šio straipsnio nagrinėjimo dalykas. Straipsnio tikslas – taikant loginį, lyginamąjį ir sisteminį teisės aiškinimo metodus, atskleisti nusikalstamų veikų, numatytų BK 215, 216 straipsniuose, dalyko sąvoką. Straipsnyje analizuojamos kai kurios problemos, susijusios su tiksliu minėtų veikų dalyko apibrėžimu: pinigų, vertybinių popierių ir mokėjimo instrumentų sąvokų turinys, jų tarpusavio ryšys ir skirtumai, nusikalstamų veikų, numatytų BK 213, 214, 215 str., atskyrimo galimybės pasitelkiant jų dalykų sąvokas. Mokėjimo instrumento sąvoką siūloma vartoti kaip bendrąją įvairių atsiskaitymo priemonių sąvoką, nurodoma šios sąvokos teorinė reikšmė. Remiantis užsienio šalių patirtimi ir kitų Lietuvos teisės normų analize pateikiami kai kurie siūlymai tikslinti nusikals-tamų veikų, numatytų BK 213, 214 ir 215 str., dalyką.en
dc.identifier.aleph000001784en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2004, 52(60)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordPiniginiai vertybiniai popieriaien
dc.subject.keywordElektroninės mokėjimo priemonėsen
dc.subject.keywordAtsiskaitymas negrynaisiais pinigaisen
dc.subject.keywordNon – cash paymanten
dc.subject.keywordInstruments of the paymenten
dc.subject.keywordMonetary securitiesen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record