Show simple item record

dc.contributor.authorBieliūnas, Egidijus
dc.date.accessioned2015-02-18T07:36:31Z
dc.date.available2015-02-18T07:36:31Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3170/2969
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13563
dc.description.abstractIn this article the author focuses on two newly interpreted aspects of the theory of qualification of criminal offences. The first is official qualification of criminal offences and its limits, the second -the prerequisites of official qualification,The author gives his support to the arguments that the current theory of qualification of criminal offences is one-sided and incomplete. Several decades ago, it split off as a certain autonomous part of the theory of criminal law. Lithuanian lawyers have to this day been developing it as a component of this theory. This substantially limits the potential of the qualification theory and practical effectiveness. The author believes that the qualification of criminal offences and its theory reaches beyond the sphere of criminal law and its science. In essence, the phenomenon of qualification is a certain activity performed in the sphere of criminal justice. It is designated for the purpose of making an official determination of whether a committed deed is criminal or non-criminal. This activity is regulated by the provisions of various branches of law. In respect of law, the official qualification of criminal offences constitutes an independent interdisciplinary institute of law, therefore, it calls for a wider doctrine to serve it. It is most important that the relevant pans of criminal procedure law and criminal procedure science are creatively integrated into this institute and its doctrine. There is no such a necessity in respect of the so-called unofficial qualification, which is not imperatively regulated by the provisions of law...en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleOficialusis nusikalstamų veikų kvalifikavimas ir jo prielaidos.en
dc.title.alternativeOfficial qualification of criminal offences and its prerequisites.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje dėmesys sutelktas j svarbias nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorijos temas: oficialųjį nusikalstamų veikų kvalifikavimą kaip teisės institutą ir į tokio kvalifikavimo r prielaidas. Autorius bando pagrįsti tezę, kad nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorija ir prak tika neišsitenka baudžiamosios teisės ir jos mokslo sferoje. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas yra autonomiškas tarpšakinis teisės institutas, reikalaujantis savarankiškai plėtojamos šio instituto doktrinos. ypač svarbu kūrybiškai integruoti j šį institutą ir jo teoriją atitinkamas baudžiamojo proceso teisės ir baudžiamojo proceso mokslo dalis. Toks požiūris naujai, netradiciškai apibrėžia oficialiojo nusikalstamų veikų kvalifikavimo ir jo teorijos ribas. Be to, jis esmingai keičia ir kvalifikavimo prielaidų sampratą. Straipsnio autorius, atsižvelgdamas į tai, kad nusikalstamų veikų kvalifikavimo esmę sudaro atitinkamų kriminalinės justicijos pareigūnų ir institucijų veikla, siūlo papildyti įprastines kvalifikavimo prielaidas - velką ir baudžiamosios teisės normą - dar dviem: tokios veiklos subjektu ir jį atitinkamai veikti verčiančiu kvalifikavimo imperatyvu. Tokia prielaidų samprata reikalauja patikslinti susiklosčiusios kvalifikavimo teorijos dalyką. Naujai orientuota kvalifikavimo teorija, autoriaus manymu, gali padėti nuodugniau išsiaiškinti kvalifikavimo procesą, o kartu parengti ir susisteminti kvalifikavimo taisykles bei rekomendacijas, skirtas justicijos praktikai.en
dc.identifier.aleph000004997en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2004, 52(60)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordNusikalstama veikaen
dc.subject.keywordKvalifikavimasen
dc.subject.keywordCriminal offienceen
dc.subject.keywordQualificationen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record