Show simple item record

dc.contributor.authorLatauskienė, Eglė
dc.contributor.authorMatulienė, Snieguolė
dc.contributor.authorRaudys, Romas
dc.date.accessioned2015-02-11T13:13:40Z
dc.date.available2015-02-11T13:13:40Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3392/3187
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13551
dc.description.abstractSuccesses of technological sciences inevitably have changed quality indicators of criminality. Hence, it is necessary anew to consider and to estimate methodological bases of criminalistics and to create the new modern concept of criminalistics as sciences of an integrated origin. In the article there are accented problems and prospects of practical application of criminalistics which depend on coming into force new legal certificates (acts) of criminal justice and on the basis of interrogation of inspectors of the city of Vilnius. In the article integrated processes of some other sciences in criminalistics which have influence on creation criminalistics recommendations of investigation of separate kinds of crimes is discussed, and the analysis of structure of criminalistic disciplines and its relation with other programs of legal disciplines, their influence on preparation of inspectors is presented.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKriminalistika kaip integralus mokslas: įrodinėjimas ir praktika.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltXX a. pabaiga ir XXI a. pradžia pasaulio istorijos puslapiuose išliks kaip įvairiopos mokslo ir technikos pažangos laikotarpis, palikęs ryškų pėdsaką ir kriminalistikos moksle. Šio laikotarpio mokslinių technologijų atradimai neišvengiamai pakeitė kokybinius nusikalstamumo rodiklius, todėl tikslinga peržiūrėti ir įvertinti visus kriminalistikos mokslo metodologijos pagrindus ir sukurti naują šiuolaikišką kriminalistikos, kaip integralaus mokslo, koncepciją. Straipsnyje atsižvelgiant į naujųjų baudžiamosios justicijos teisinių aktų įsigaliojimą bei remiantis Vilniaus miesto ikiteisminio tyrimo tyrėjų apklausa išryškinamos kriminalistikos taikymo praktinės problemos ir perspektyvos. Straipsnyje yra aptariami kai kurių kitų mokslų integracijos procesai kriminalistikoje ir jų įtaka tam tikrų nusikalstamų veikų rūšių tyrimo metodikos formavimuisi. Kaip rodo Vilniaus miesto ikiteisminio tyrimo pareigūnų apklausos analizė, rengiant tam tikrų nusikalstamų veikų kriminalistines tyrimo metodikas, būtina atsižvelgti į teisėsaugos institucijų veiklos poreikius (81 proc.) bei šiuolaikines informacines technologijas (35 proc.). Analizuojama kriminalistikos studijų struktūra, jos santykis su kitomis teisės studijų programomis ir jų įtaka ikiteisminio tyrimo pareigūnų rengimui.en
dc.identifier.aleph000001405en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2003, 35(43)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordKriminalistikaen
dc.subject.keywordInformacinės technologijosen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record