Show simple item record

dc.contributor.authorKavalieris, Anrijs
dc.date.accessioned2015-02-11T12:15:20Z
dc.date.available2015-02-11T12:15:20Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3386/3181
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13542
dc.description.abstractThe experience gained in process of investigation of organized criminality in Latvia testifies, the fact that it is hardly possible to prove the guilt and we can seldom succeed by collecting evidence in the traditional, century old manner - using such legal investigative activities as Interrogation, confronting, search, etc. The draft supplement to the Law on Criminal Procedure in force has been worked out on the basis of this research. The special procedure of investigation activities, foreseen in the mentioned chapter is expressed in three ways: Firstly, the investigator completes the Investigative activities mentioned in this chapter only according to the order of specially authorised prosecutor or judge. Secondly, the person, against whom or whose activities are Investigated, is not informed about the Investigation at once and so that he/she cannot Interfere and affect the process of collecting evidence. They get to know about the fact and the results of activities after completion of pre-trial Investigation when they are introduced with the materials of the case. Thirdly, the above-mentioned activities are charged with the police or other authorized law enforcement institutions The worked out supplement to the Law on Criminal Procedure provides nine investigative activities to be completed according to special procedure. They include: control of all types of legal correspondence, control of all types of communication, audio control of the place or the person, video control of the place, observation and surveillance of the person, observation of the object or the place, the investigative experiment completed according to special procedure, the process of obtaining patterns for comparative Investigation and control of the criminal activities.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleIntegration of investigation and intelligence activities - towards effectiveness of investigation.en
dc.title.alternativeKriminalistinės ir operatyvinės paieškos veiklų integracija - nusikaltimų tyrimo efektyvumo didinimas.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltDabartinė nusikaltimą tyrimo Latvijos Respublikoje praktika, susijusi su nusikalstamų gru¬puočių įvykdytais nusikaltimais, įrodė, kad susekti kaltuosius asmenis bei patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn tradiciniais, senais metodais - akistata, apklausa, paieška ir kt. yra gana sunku. Remiantis Latvijos policijos akademijos Kriminalistikos katedros atlikto tyrimo rezultatais buvo parengtas Latvijos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso papildymas. Kodeksą siūloma papildyti skyriumi „Specialiu pagrindu atliekami tardymo veiksmai". Specialus skyriuje nagrinėjamų tardymo veiksmų pagrindas pasižymi trimis aspektais. Pirma, nors visi kiti tardymo veiksmai yra vykdomi esant paties tardytojo sprendimui, skyriuje numatytiems veiksmams atlikti reikia prokuroro arba teisėjo sankcijos. Antra, skirtingai nuo kitų tardymo veiksmų, apie kurių atlikimą asmuo, kurio atžvilgiu jie atliekami, sužino iš karto, apie skyriuje nagrinėjamų veiksmų įgyvendinimą įtariamieji asmenys nežino, todėl negali jiems priešintis ir daryti įtaką atliekant tokius veiksmus gaunamai informacijai. Įtariamieji asmenys apie skyriuje nagrinėjamų veiksmų atlikimo faktą sužino tik baigus ikiteisminį tyrimą. Trečia, skyriuje nagrinėjamus veiksmus atlieka policijos pareigūnai. Iš viso minėtame Latvijos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso papildyme numatyti devyni veiksmai. Tai visos teisėtos korespondencijos kontrolė, visų įmanomų ryšio priemonių kontrolė, asmens bei vietos audiokontrolė, vietos videokontrolė, asmens stebėjimas ir sekimas, objekto ar vietos stebėjimas, specialus tardymo eksperimentas, specialus lyginamųjų pavyzdžių gavimas, nusikalstamos veikos kontrolė.en
dc.identifier.aleph000005045en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2003, 35(43)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordNusikaltimų tyrimasen
dc.subject.keywordEfektyvumasen
dc.subject.keywordPolicijos pareigūnaien
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record