Show simple item record

dc.contributor.authorVanags, Edvins
dc.date.accessioned2015-02-11T11:58:23Z
dc.date.available2015-02-11T11:58:23Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/2398/2205
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13540
dc.description.abstractSignificant local government reforms are being implemented in Latvia. Reforms of local governments include both - strengthening democracy and increasing the efficiency and effectiveness of activities of local governments, using updated methods of management and involving the population in decision -making process. The principles of local government reforms in Latvia are based on the principles of the European Charter of Local Self-Government. The core of these reforms is administrative - territorial reorganization. It is implemented by voluntary amalgamation and is slow. In result today in Latvia local governments are too small. The functions of local governments in Latvia are quite wide, but their financial resources are insufficient. In Latvia actual is decreasing the unfavorable regional disparities, using the support from the EU Structural Funds. Integration of public administration reforms, territories socio-economic development planning, formation of local government's capital investment and operational budgets, using the EU Structural Funds is proposed.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleDevelopment of local government reforms in Latviaen
dc.title.alternativeVietos valdžios reformų raida Latvijojeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltLatvijos vietos valdžioje įgyvendinamos svarbios reformos, siekiant sustiprinti demokratiją ir padidinti valdžios veiklos efektyvumą ir veiksmingumą, vadovaujantis naujais vadybos metodais ir įtraukiant piliečius j sprendimų priėmimo procesą. Šalyje vykstančios vietos valdžios reformos principai remiasi Europos vietos savivaldos chartija. Reformos pagrindas - administracinė-teritorinė reorganizacija. Latvijos savivaldybės yra pernelyg smulkios, o savanoriškai jungiamasi lėtai. Vietos valdžios funkcijos gana plačios, bet jų finansiniai ištekliai nėra pakankami. Viena Latvijos aktualijų yra būtinybė sumažinti esamus regionų netolygumus, naudojant ES struktūrinių fondų lėšas. Naudojant ES struktūrinius fondus, siūloma visaapimanti viešojo administravimo reforma, teritorijų socialinio-ekonominio vystymo planavimas, vietos valdžios kapitaliniu investicijų ir operatyvinių biudžetų formavimas.en
dc.identifier.aleph000005166en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2005, Nr. 13en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordVietos valdžiaen
dc.subject.keywordReformosen
dc.subject.keywordRegionasen
dc.subject.keywordVietos savivaldaen
dc.subject.keywordIntegracijaen
dc.subject.keywordModelisen
dc.subject.keywordLatvijaen
dc.subject.keywordLatviaen
dc.subject.keywordLocal governmenten
dc.subject.keywordReformsen
dc.subject.keywordRegionen
dc.subject.keywordLocal electionen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record