Show simple item record

dc.contributor.authorRavluševičius, Pavelas
dc.date.accessioned2015-02-11T08:02:02Z
dc.date.available2015-02-11T08:02:02Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3378/3173
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13525
dc.description.abstractThe point of the research subject is the methodological aspect in the national legislation by enforcement of European consumer protection law in the domestic legal order of the Republic of Lithuania. The argumentation lays in the results of comparative analysis in selected legislation of European countries of continental law tradition (Austrian, German and Polish model of transposition). Additionally, the question about the consequences of the domestic implementation of the regulation specifications has to be considered. The main interest of the research is to elaborate a specific plan of the common principles for the implementation of the European directives into domestic law. The idea to protect the freedom of contract in private law may call for a clear separation of the general regulations and the consumer protection standards in a form of a consumer protection act, as has to be done in the Austrian model of private regulation. The research starts with a systematic survey of the consumer protection rules in relation to the system of private law. The question play an outstanding role in the emergence, authentication, the subject and the private components of the law, concretion of the regulation place of the EC directives in the national legal order, the directives character and on the primary authorization bases in the EC - Treaty law. The next chapter of the work deals with Council Directive 93/I3/EEC on unfair terms in consumer contracts. The final chapter presents the results and the conclusions of the research. The research is concerned not only with the system of the Lithuanian law but, in some points, with the German, Austrian and Polish systems of law.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleEuropos Sąjungos vartotojų teisių apsauga ir Lietuvos teisė.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltLyginant Europos Sąjungos vartotojų teisių politiką su kitomis Europos Sąjungos politikomis, galima teigti, kad Europos Sąjungos vartotojų apsaugos teisė turi jau nusistovėjusias teisines kategorijas. Ji tapo viena iš ypač plėtojamų teisės politikų Europos Sąjungoje. Tarp pagrindinių jos krypčių yra dvi civilinės teisės kategorijos: sutartis ir deliktas. Tačiau Europos Sąjungos teisės reikalavimai jas skirsto ir apibrėžia savaip: klaidinanti reklama, vartotojų kreditai, nesąžiningos sutarties sąlygos, kainų žymėjimas, užsakytos kelionės, sutartys, dėl kurių derėtasi už verslo patalpų ribų, nuosavybė, padalyta pagal naudojimosi laiką, atsakomybė už nekokybišką ir nesaugią produkciją, nuotolinės prekybos, vartojimo, pirkimo-pardavimo sutartys. Minėtas teisines kategorijas lyginant su Lietuvos Respublikos įstatymais ganėtinai sunku nustatyti atitikties santykį. Šį darbą gali palengvinti aiškiai apibrėžtas pate vartotojų teisių apsaugos principas. JĮ nustatyti yra pagrindinis straipsnio tikslas. Kitų valstybių teisės šaltiniai šiame straipsnyje bus nagrinėjami kartu su Lietuvos Respublikos teisės šaltiniais. Bus atsižvelgta į Vokietijos, Austrijos ir Lenkijos teise ir dėl to kilusius teisės sistemos struktūrinius sutrikimus. Straipsnyje aptariama Europos Sąjungos direktyva dėl nesąžiningų sutarties sąlygų (93/13) ir jos perėmimas j Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės šaltinius (Civilinį kodeksą ir Vartotojų teisių gynimo įstatymą). Kartu bus atsižvelgta j perimtų teisės normų taikymo praktiką. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados.en
dc.identifier.aleph000005061en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2003, 36(44)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordEuropos Sąjungaen
dc.subject.keywordLietuvaen
dc.subject.keywordTeisėen
dc.subject.keywordVartotojų teisių apsaugaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record