Show simple item record

dc.contributor.authorDavulis, Gediminas
dc.date.accessioned2015-02-09T12:42:15Z
dc.date.available2015-02-09T12:42:15Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/2367/2173
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13443
dc.description.abstractDevelopment of democratic principles in European countries also stimulates decentralization processes in the sphere of state control by relegating ever greater part of public affairs management to local government institutions and enhancing thereby their significance in state control. The European local government charter states thet local government institutions make a basis for any democratic system. Local government means that local authorities, within the limits established by law, have the right and capability to manage and control a part of public affairs in the interests of local population, taking the whole responsibility. Local authorities have the right to accomplish the functions delegated by central or regional authorities, at their own discretion and taking into consideration local conditions. These statements also refer to the economic sphere and their realization would allow an increase in the economic effectiveness of local government. The decentralization process, based on the mentioned principles, takes the shape of the so-called fiscal decentralization in the economic sphere. The fiscal decentralization is conceived as enhancement of financial independence of local authorities, by delimiting the functions of the local and central authorities in the public economic sector, and by allocating appropriately financial resources to pursue these functions. The economic foundation of such decentralization is enhancement of the efficiency of the public economic sector. A centralized supply of standard wealth disregarding a specific character of individual regions of a country and a variety of the needs of social groups conditions its inadequacy to the needs of society. In this case, decentralization of the public sector will stimulate economic efficiency by establishing more favorable conditions to supply public wealth such that meet the consumers’ needs best.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleVietinių mokesčių koncepcija Lietuvojeen
dc.title.alternativeThe conception of local taxes in Lithuaniaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjami vietiniai mokesčiai Lietuvoje ir užsienio šalyse kaip viena svarbiausių fiskalinės decentralizacijos šalies viešajame sektoriuje įgyvendinimo sąlygų. Europos vietos savivaldos chartijos 9 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad "vietinės valdžios organai bent dalį finansinių išteklių gauna iš vietinių mokesčių ir rinkliavų, kurių dydį nustato jie patys vadovaudamiesi statutu". Nors prie šios chartijos yra prisijungusi ir Lietuvos Respublika, tačiau cituota nuostata čia dar nėra įgyvendinta. Lietuvos įstatymuose netgi nėra apibūdinta vietinių mokesčių sąvoka, o visus mokesčius, tarp jų ir priskirtus savivaldybėms, administruoja valstybės mokesčių inspekcijos. Savivaldybėms priskirtus mokesčius (išskyrus gyventojų pajamų mokestį) tam tikra prasme galima traktuoti kaip vietinius, tačiau savivaldybės teisės daryti įtaką jų dydžiui yra nepakankamos. Tačiau ir tokių teisių išplėtimas esamomis sąlygomis nevaidina didesnio vaidmens. Problemos esmė yra ne tik tai, kad savivaldybės turi nedideles galimybes nustatyti joms priskirtų mokesčių dydžius, bet ir tai, kad šie mokesčiai sudaro labai nedidelę savivaldybių pajamų dalį. Vyriausybė jau mėgino sukurti vietinių mokesčių koncepciją, tačiau ji nėra įgyvendinama iki šiol. Straipsnyje aptariama fiskalinės decentralizacijos sąvoka, jos reikšmė demokratijos plėtotei. Remiantis statistikos duomenimis analizuojamos savivaldybių biudžetų pajamos fiskalinės decentralizacijos požiūriu. Aptariama padėtis Lietuvoje ir užsienio šalyse vietinių mokesčių srityje.en
dc.identifier.aleph000002205en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas, 2006, Nr. 15en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordIždo politikaen
dc.subject.keywordVietiniai mokesčiaien
dc.subject.keywordFiscal decentralizationen
dc.subject.keywordLocal taxesen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record