Show simple item record

dc.contributor.authorKalesnykas, Raimundas
dc.date.accessioned2015-02-09T09:09:52Z
dc.date.available2015-02-09T09:09:52Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3323/3120
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13429
dc.description.abstractThe brief overview on vocational police education system in European countries based on researches of the scientists is presented in the article. Also, the author’s independent research and its findings on some issues on vocational police education are introduced. The article deals with the unequal vocational police education standards in different European countries. Some countries acknowledge higher (university) police education (Holland, Greece, Slovenia, Czechia, Croatia, etc.), while other counties acknowledge vocational police training (vocational – non-university) (Finland, Norway, Germany, Hungary, Macedonia, etc.,). Taking all this into account, discussions on the professional and qualified training of police officers, that meets the requirements of current police activity (market) arise. The presented overview on the training of police officers supposes the opinion, that it is necessary to establish common European standards of police officers training and unify the best practice and research findings in policing. College of European Police Governing Board heads this way and plans to establish European Police Academy that would be responsible for police officers training in Europe. Discussed problem projects towards the establishment of new model of police officers training, according to scientifically based policy in this field. It must be noted that author’s research, conclusions and propositions are related to the development of Lithuanian police officers training system, aiming at foreign police officers training experience transfer on the edge of the Republic of Lithuania integration into European Union.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePolicijos pareigūnų rengimas kai kuriose Europos valstybėse.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje, remiantis kai kurių autorių moksliniais tyrinėjimais, pateikiama trumpa policijos pareigūnų rengimo sistemos apžvalga Europos valstybėse. Kartu pateikiama savarankiška autoriaus tyrimo studija bei jos metu gauti rezultatai vienu ar kitu policijos pareigūnų rengimo klausimu. Straipsnyje gana plačiai diskutuojama apie policijos pareigūnų rengimo sistemos skirtumus įvairiose Europos valstybėse. Vienose valstybėse pripažįstamas aukštasis policinis teisinis (universitetinis) išsilavinimas (Olandijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Čekijoje, Kroatijoje), kitose – policijos praktinis (profesinis–neuniversitetinis) mokymas (Suomijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Makedonijoje). Atsižvelgiant į tai kyla diskusijos dėl profesionalaus ir kvalifikuoto policijos pareigūno, atitinkančio šiandienos policinės veiklos (rinkos) poreikius, rengimo. Pateikta policijos pareigūnų rengimo modelių apžvalga suponuoja nuomonę, jog būtina nustatyti vienodus europinius policijos pareigūnų rengimo standartus bei suvienodinti policijos pareigūnų rengimo praktiką. Šia linkme eina ir Europos policijos koledžo Valdymo taryba (CEPOL Governing Board), ateityje numačiusi įkurti Europos policijos akademiją, kuri būtų atsakinga už policijos pareigūnų mokymą Europoje. Keliama problema susijusi su naujo policijos pareigūnų rengimo modelio kūrimu atsižvelgiant į moksliškai pagrįstą politiką šioje srityje. Pažymėtina, jog straipsnyje autoriaus atlikta tyrimo studija, pateiktos išvados ir pasiūlymai siejami su Lietuvos policijos pareigūnų rengimo sistemos tobulinimu, ir užsienio valstybių patirtį policijos pareigūnų rengimo klausimais siekiama transformuoti Lietuvos valstybės integracijos į Europos Sąjungą išvakarėse.en
dc.identifier.aleph000001416en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2003, 40(48)en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordPareigūnų rengimasen
dc.subject.keywordPolicijaen
dc.subject.keywordEuropaen
dc.subject.keywordAukštasis policinis išsilavinimasen
dc.subject.keywordPolicijos praktinis mokymas (treniravimas)en
dc.subject.keywordPolicijos pareigūnų rengimo standartaien
dc.subject.keywordPolicijos mokslasen
dc.subject.keywordVocational police educationen
dc.subject.keywordVocational police trainingen
dc.subject.keywordCommon educational standardsen
dc.subject.keywordBest practice and research findings in policingen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record