Show simple item record

dc.contributor.authorSchulte, Rainer
dc.date.accessioned2015-02-09T09:01:40Z
dc.date.available2015-02-09T09:01:40Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3322/3119
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13428
dc.description.abstractSocial, economical and political processes in Europe and World determinate the new conception of the human welfare. Globalization, Eastern Europe accession to the democratic states makes a great influence upon the Internal politic of all the states. Extremely grave changes proceed in the administration of the Eastern states, therefore activity of statutory services, Including police, Is essentially changing. Police in the Eastern states is more orientated to commit executive functions. Integration into the culture of Western Europe requires more officers which should be demonstrating potential in presentation, co-ordination, Integration and innovation or the ability to be "visionary". A great influence upon adopting the heritage of Western culture falls on police training institutions. The existing huge Impetus for change brings with It consequences for content, didactical methodology and organization of learning. Therefore the article deals with ten Issues that appear while training modern officers. The solution comes to the general purpose: police should be the guarantor of human rights and the state governed by the rule of law.en
dc.language.isoeng
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe future of police training.en
dc.title.alternativePolicijos rengimo perspektyvos.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPasaulyje ir Europoje vykstantys socialiniai, ekonominiai bei politiniai procesai lemia tai, kad keičiasi žmonių gerovės samprata. Globalizacijos procesai, Rytų Europos lygiavimasis į demokratines šalis daro įtaką visą šalių vidaus politikai. Ypač didelės permainos vyksta pokomunistinių šalių administravimo srityje, iš esmės keičiasi valstybinių tarnybų, įskaitant ir policijos, veikla. Rytų Europos šalyse policija labiau orientuota atlikti vykdytojo funkcijas. Integruojantis į Vakari{ kultūrą jai tenka keisti savo veiklos principus, demonstruoti gebėjimus įsitraukti į visuomenę, atlikti koordinatoriaus, gebančio diegti naujoves, formuoti gerą „įvaizdį", vaidmenį. Ypač svarbus vaidmuo perimant Vakarų kultūros paveldą tenka pareigūnų rengimo institucijoms. Studiją programų turinys, didaktikos metodai bei studijų organizavimas daug lemia formuojant šiuolaikinę policijos pareigūnų kartą. Straipsnyje analizuojama dešimt problemų, su kuriomis susiduriama rengiant šiuolaikiškus pareigūnus: 1. Visą gyvenimą trunkantis mokymo procesas. 2. Priminio mokymo ir praktinio rengimo sąveika. 3. Rengimo programos tobulinimas. 4. Nauja didaktikos koncepcija. 5. Pasikeitęs pedagogo vaidmuo (profilis) mokymo procese. 6. Mokymo ryšys su praktika. 7. Policijos mokslas. 8. Multimedija rengiant policiją. 9. Mokymo kokybės kontrolė bei vertinimas. 10. Policijos mokymo internacionalizavimas. Šių problemų sėkmingas sprendimas veda į pagrindinį tikslą: policija turi tapti žmogaus teisią bei šalies valdymo, pagrįsto teisės viešpatavimu, garantu.en
dc.identifier.aleph000005064en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2003, 40(48)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordPolicijos pareigūnų rengimasen
dc.subject.keywordMokymasis visą gyvenimąen
dc.subject.keywordMokymo kokybėen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record