Show simple item record

dc.contributor.authorRadžiukynas, Juozas
dc.date.accessioned2015-02-09T08:49:19Z
dc.date.available2015-02-09T08:49:19Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3320/3117
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13426
dc.description.abstractThe article analyses the problems of the formation of the Lithuanian Customs business strategy, development and implementation of its programme measures, i.e. strategic changes, organisational and technical innovations. The article identifies four groups of factors stipulating technical, organisational and social changes within the Lithuanian Customs. Firstly, the factors related to the obligations of EU membership and responsibility for a suitable functioning of the Customs Union, implementation of its strategic objectives, tasks and measures; secondly, the factors of the increase of business competitive ability; thirdly, economic and social threats emerging from the globalisation of international trade; and fourthly, new possibilities for applying computer equipment and technologies in the processes of Customs activity. These factors are important in the stage of developing the Lithuanian Customs business strategy on determining its objectives, tasks and programme measures. Strategic management, covering the whole process of the strategy development, focuses most of attention to the problems of creating economic, technical and organisational preconditions ensuring the efficient functioning and permanent development of the organisation. However, to implement the developed strategy, the efficiently functioning social human system, suitable organisationalmanagement potential, high quality internal organisation management are necessary. Upon evaluating the approaches by the authors analysing the theoretical problems of organisational development and characteristics of the Customs service created according to the bureaucratic organisation principles, two directions of customs changes, its structural reorganisations and innovations have been identified: – Organisational development oriented towards improving the functioning of the whole system in the aspect of social system and human resources. This includes the improvement of interaction between the organisational structures, processes, strategy, human and management culture, development of the efficient information system, combination of internal competition with cooperation, motivation and self-control of employees, education of personality, remuneration systems providing adequate motivation to pursue the achievement of the purposes of the organisation activity and personal development; – Organisational development oriented towards improving the management of implementing the organisation renovation processes, of its strategic changes, reorganisation of structures and innovations. For this purpose, the functions of the Strategic Planning and Development Division of the Customs Department have been suggested to be expanded to cover not only the processes of developing the strategy, but of its implementation management as well. Since most areas influenced by the Customs organizational innovations (methods, procedures, systems, etc.) cover business structures (importers, carriers, declarants, etc.), the interaction and cooperation between different organisations involved in the different stages of developing the said innovations are necessary. Therefore, it has been suggested to apply project management structures for this purpose.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleLietuvos muitinės pokyčių valdymo organizaciniai aspektai.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjama muitinės veiklos strategijos formavimo, organizacinių ir techninių naujovių kūrimo ir jų įgyvendinimo procesai. Ilgalaikėms ir sudėtingoms muitinės problemoms spręsti, strateginiams pokyčiams ir reorganizacijai vykdyti Lietuvos muitinėje taikomas strateginio planavimo ir valdymo metodas. Strateginis valdymas, apimdamas visą strategijos formavimo procesą, daugiausia dėmesio sutelkia į tai, kaip sukurti ekonomines, technines ir organizacines prielaidas, garantuojančias efektyvų organizacijos funkcionavimą ir nuolatinę raidą. Tačiau suformuotai strategijai įgyvendinti reikia efektyviai funkcionuojančios socialinės žmonių sistemos, tinkamo organizacinio ir valdymo potencialo, aukštos vidinės organizacijos valdymo kokybės. Vertinant teorines organizacinio plėtojimo problemas nagrinėjančių autorių požiūrius ir biurokratinės organizacijos principais suformuotos muitinės ypatybes, išskiriamos dvi muitinės pokyčių valdymo kryptys: – Organizacinis plėtojimas, skirtas visos sistemos funkcionavimui tobulinti socialinės sistemos ir žmogiškųjų išteklių aspektu. Tai sąveikos tarp organizacijos struktūros, procesų, strategijos, žmonių ir valdymo kultūros stiprinimas, atviros, efektyvios informavimo sistemos kūrimas, vidinės konkurencijos derinimas su bendradarbiavimu, darbuotojų motyvavimo ir savikontrolės, asmenybės ugdymas, atlyginimų sistemos, kuri adekvačiai motyvuotų siekti organizacijos veiklos ir asmeninio tobulėjimo, sukūrimas. Organizacinis plėtojimas, skirtas organizacijai atsinaujinti jos strateginių pokyčių, naujovių kūrimo ir įgyvendinimo procesų, struktūrų reorganizavimo valdymui tobulinti. Šiuo tikslu siūloma išplėsti Lietuvos muitinės departamento Strateginio planavimo ir vystymo skyriaus funkcijas, kurios apimtų ne tik strategijos kūrimo, bet ir jos įgyvendinimo procesus, o kuriant ir įgyvendinant kompleksines organizacines ir technikos naujoves taikyti projektines valdymo struktūras.en
dc.identifier.aleph000001414en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2003, 40(48)en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordMuitinės veiklaen
dc.subject.keywordLietuvaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record