Show simple item record

dc.contributor.authorJanušauskas, Antanas
dc.contributor.authorVitkauskas, Kęstutis
dc.date.accessioned2015-02-06T12:44:57Z
dc.date.available2015-02-06T12:44:57Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2242/2040
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13418
dc.description.abstractThe present research aimed at analyzing the social status of the students of Kaunas Police Faculty of Law University of Lithuania. The social status (i.e. the education of the students and their parents, students’ marital status, etc.) of the students at Kaunas Police Faculty was research by asking the students to fill in a special questionnaire. Afterwards, the determined personal aspirations and types of temperament of the students were analyzed. 276 students – 99 female and 177 male, i.e. 99,3 per cent of all the students that entered the Faculty in 1998, took part in the research. According to the data obtained by the research, 72 per cent of the students’ mothers and 59,8 per cent of the fathers are with university or specialized higher education. 95,3 per cent of all the investigated students have secondary education. The majority of the students that took part in the research (95,7 per cent) appeared to be single. Only 5,6 per cent of the male respondents had already served in the military service. Statistically the majority of the male students at Kaunas Police Faculty come from cities, while equal parts of female students come from cities and villages. Personal aspirations were determined among the 25,9 per cent of the investigated students (27 per cent among the female students and 25,3 per cent among the male students). From the point of view of personal temperament, sanguine and phlegmatic persons dominate among the students of both sexes.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleLietuvos teisės universiteto Kauno policijos fakulteto studentų socialinė charakteristikaen
dc.title.alternativeSocial chareacteristics of the students of Kaunas Faculty of Police at the Law University of Lithuaniaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje pateikto tyrimo tikslas – Lietuvos teisės universiteto Kauno policijos fakulteto studentus ištirti socialiniu požiūriu. Panaudoję specialią studentų apklausos anketą ištyrėme Lietuvos teisės universiteto Kauno policijos fakulteto studentų socialinį statusą (pačių studentų ir jų tėvų išsilavinimą, šeiminę padėtį ir pan.). Analizavome studentams nustatytas asmenybės bruožų akcentuacijas bei temperamentą. Tyrime dalyvavo 276 studentai – 99 merginos ir 177 vaikinai, t. y. 99,3 proc. visų 1998 mokslo metais įstojusių studentų. Mūsų tyrimo duomenimis, 72 proc. studentų motinų ir 59,8 proc. tėčių turėjo aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, studentai su viduriniu išsilavinimu sudarė 95,3 proc. tirtųjų. Viengungių (įskaitant netekėjusias merginas) buvo daugiausia – 95,7 proc.; tik 5,6 proc. vaikinų buvo atlikę tarnybą Krašto apsaugoje. Statistikos duomenimis, daugiausia studentų vaikinų buvo iš miestų. Maždaug tiek pat merginų į KPF įstojo iš miestų ir kaimo vietovių. Asmenybės bruožų akcentuacijos nustatytos 25,9 proc. studentų (27,0 proc. merginų ir 25,3 proc. vaikinų). Tarp mūsų studentų daugiausia sangvinikų ir flegmatikų.en
dc.identifier.aleph000000477en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2002, Nr. 1(1)en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordStudentaien
dc.subject.keywordIšsilavinimasen
dc.subject.keywordAsmenybės akcentuacijosen
dc.subject.keywordTemperamentasen
dc.subject.keywordStudentsen
dc.subject.keywordEducationen
dc.subject.keywordPersonality accentuationen
dc.subject.keywordTemperamenten
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record