Show simple item record

dc.contributor.authorAncelis, Petras
dc.date.accessioned2015-02-06T11:44:03Z
dc.date.available2015-02-06T11:44:03Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3308/3105
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13407
dc.description.abstractThe elaboration of a crime victim's – in a procedural sense – interests protection (by legal acts and by means of general support for a victim in the context of developing and changing social relations) has been widely discussed for the last five years. The author offers an overview on a changing victim's procedural status under the framework of a reformed persecution, and investigates the issues whether the required balance has been achieved in ensuring defendant's (accused) and victim's interests in penal process and whether the necessary prerequisites have been created for compensation of a victim's losses and damages. The article also deals with the social view–points on crime victims. Existing stereotypes on victims of some crime categories are being analysed. Recently, the state has made some important decisions on the status of crime victims. They are reflected in a National programme on crime prevention and control. Hopefully, there would be enough resources and determination for their implementation. The necessity to implement some EU acts into national legal system in the nearest future makes the delay to solve the accumulated problems impossible. The conclusions of the article reveal that even under the new penal legal acts rights and interests of a defendant (accused) are ensured to a larger extent, meanwhile, a crime victim loses the right to be represented by NGO's. The suggestions on necessary immediate changes to enhance victim's legal status are presented.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleNukentėjusiojo teisinė padėtis pasikeitus baudžiamiesiems įstatymams.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltDaugiau kaip penkerius metus Lietuvoje plačiai diskutuojama apie nusikaltimo aukos (procesine prasme nukentėjusiojo) interesų apsaugos tobulinimą tiek teisės aktuose, tiek apskritai apie paramą nukentėjusiajam visuomeninių santykių kaitos kontekste. Pasitelkus lyginamosios teisėtyros, sisteminės analizės, kritinį ir kitus metodus, straipsnyje analizuojama situacija, kaip kito nukentėjusiojo procesinė padėtis reformuojant baudžiamąjį persekiojimą, ar pasiekta reikiama pusiausvyra užtikrinant įtariamojo (kaltinamojo) ir nukentėjusiojo interesus baudžiamajame procese, ar sukurtos būtinos prielaidos, kad aukai būtų atlyginta patirta žala. Straipsnyje nagrinėjamas ir visuomenės požiūris į nusikaltimų aukas, kritiškai vertinami žmonių sąmonėje nusistovėję stereotipai kai kurių kategorijų aukų atžvilgiu. Autorius nustatė, kad valstybė pastaraisiais metais vis aktyviau bando spręsti nusikaltimų aukų problemą. Geri siekiai atsispindi ir priimtoje Nacionalinėje nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programoje, žinoma, su išlyga, kad programai įgyvendinti pakaks priemonių ir ryžto. Kadangi susikaupusių problemų sprendimo nebegalima atidėlioti, autorius nurodo, kad artimiausiu metu reikės įgyvendinti kai kurių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Straipsnio pabaigoje autorius suformulavo išvadas, kad ir naujuose baudžiamuose įstatymuose labiau ginamos įtariamojo (kaltinamojo) teisės ir interesai, o nukentėjusysis prarado galimybę būti atstovaujamas nevyriausybinių organizacijų. Pateikiami siūlymai, kas darytina tobulinant nukentėjusiojo teisinę padėtį artimiausiu laiku.en
dc.identifier.aleph000001509en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2003, 41(49)en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordNukentėjusysisen
dc.subject.keywordĮtariamasisen
dc.subject.keywordNusikaltimo aukaen
dc.subject.keywordVictimen
dc.subject.keywordSuspecteden
dc.subject.keywordPre-Trial Investigationen
dc.subject.keywordCrime's Victimen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record