Show simple item record

dc.contributor.authorKalesnykas, Raimundas
dc.contributor.authorMečkauskas, Vidmantas
dc.date.accessioned2015-02-06T11:37:34Z
dc.date.available2015-02-06T11:37:34Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3307/3104
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13406
dc.description.abstractRecently, the issue of police law as separate law science is essential in many countries and forms different views and ideas among the scientists. Disputes arise on the police law regulation field and police law legal regulation object, i.e. what public relations are to be assigned to be regulated by police law. The question arises if the rules of law regulating the activity of one institution can be referred to as separate law science or such rules of law do regulate the activities of many other institutions, not only of the police as an institution. Solutions to the above–formulated problematic provisions are analyzed in this article. Each state regularly performs the set of public administration functions, such as lawmaking, law implementation organizing, and concern for public welfare. Regular state functioning cannot be imagined without state functions with the help of which people are protected from endless number of dangers that may occur because of nature disasters or illegal actions of other people. Such functions are defined as state police functions in the legal literature. The issue of police functions definition is developed in the article as well as the conditions for systemizing of institutions performing state police functions in Poland are analyzed. The authors reach the conclusion that it is possible to analyze police law content through the system of functional viewpoint towards public relations originating from the field of ensuring the safety of person, public or state. The characteristics and main tasks of the main institutions performing the state police functions are also briefly discussed in the article.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleLenkijos policijos teisė: funkcinis požiūris į sistemą.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPolicijos teisės, kaip savarankiškos teisės šakos, mokslinė problema daugelyje valstybių pastaruoju metu sukelia įvairių pamąstymų bei diskusijų. Diskutuojama dėl policijos teisės objekto, t. y. kokiems visuomeniniams santykiams reguliuoti skirta policijos teisė. Kyla klausimas, ar galima kalbėti apie teisės normas, reguliuojančias vienos institucijos veiklą, kaip apie atskirą teisės šaką, ar šios normos reguliuoja ir daugelio kitų institucijų veiklą, neapsiribodamos tik policijos, kaip institucijos, veikla. Atsakymų į šiuos klausimus ieškoma šiame straipsnyje. Straipsnyje autoriai kelia hipotezę, jog asmens, visuomenės, valstybės ir iš dalies nacionalinio saugumo sričių valstybinio administravimo proceso metu susiklostančių visuomeninių santykių teisinė gyna užtikrinama policinėmis institucijomis valstybės prievartos metodu. Minėtų visuomeninių santykių teisinio reglamentavimo ribos apibrėžiamos valstybės policinės funkcijos sritimi. Tokiu atveju asmens, visuomenės, valstybės ir nacionalinio saugumo srityje susiklostantys visuomeniniai santykiai virsta policiniais–teisiniais santykiais, kurie priskiriami prie policijos teisės reguliavimo objekto. Straipsnyje taip pat keliama policinių funkcijų sampratos problema, aptariamos policijos funkcijos struktūra bei institucijų, vykdančių valstybės policines funkcijas, sisteminimo prielaidos Lenkijos valstybėje. Autoriai daro išvadą, jog policijos teisės turinys atskleidžiamas per funkcinį požiūrį į visuomeninių santykių, atsirandančių asmens, visuomenės ir valstybės saugumo užtikrinimo srityje, sistemą. Straipsnyje trumpai nagrinėjami pagrindinių institucijų, vykdančių valstybės policines funkcijas, ypatumai ir pagrindiniai uždaviniai.en
dc.identifier.aleph000001508en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2003, 41(49)en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordPolicijos teisėen
dc.subject.keywordPolicinės institucijosen
dc.subject.keywordValstybės policinė funkcijaen
dc.subject.keywordPolice Lawen
dc.subject.keywordState Police Functionen
dc.subject.keywordPolice–Legal Relationsen
dc.subject.keywordPolice Institutionsen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record