Show simple item record

dc.contributor.authorGutauskas, Aurelijus
dc.date.accessioned2015-02-06T08:32:50Z
dc.date.available2015-02-06T08:32:50Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3300/3097
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13395
dc.description.abstractOrganized criminality is a new social phenomenon, which has roots in illegal economic activity. It is becoming one of the most urgent problems all over the world and leaves Lithuania is not an exception. After the restoration of independence when market economy relations were taking form and legitimate economy was getting ever stronger, the organized crime by taking black markets, satisfying the demand for illicit goods and services and creating it as well took over some of the features legitimate economic activity. Activities of Lithuanian organized criminal associations encopmass everything starting with purely criminal racketeering and finishing with such crimes against economy as contraband, illegal economic activity, money laundering, bribery and etc. The degree of the phenomenon is emphasized by the fact that in the whole number of cleared crimes against economy make up 3–5 per cents of the total number of crimes only, however the damage to the state and society is much bigger than that inflicted in the wake of criminal crimes. For Lithuania, just as for other states reviving democratic society and market economy it’s important to prepare and inplement a number of measures facilitating efficient combating of organized crime. The author founds its judgment of criminological research, practical material of criminal cases and statistical data analyses the appearance of organized crime in Lithuania, its factual state and practice of law enforcement institutions. The author distinguishes two major stages of development of organized crime and renders their major analysis. The first stage is related to 1990 and 1995, whereas from 1995 organized crime has entered into a new stage of development.en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleOrganizuotas nusikalstamumas Lietuvoje: faktinė padėtis ir teisėsaugos institucijų praktika.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltOrganizuotas nusikalstamumas tampa neatidėliotina ir vis didėjančia pasaulio problema. Ši problema tampa aktuali ir Lietuvai. Atkūrus nepriklausomybę besiformuojant Lietuvoje rinkos santykiams, vis labiau stiprėjant legaliai ekonomikai, organizuotas nusikalstamumas įgauna šių struktūrų veikimui daugelyje valstybių būdingų bruožų užimdamas nelegalias rinkas, tenkindamas bei kurdamas draudžiamų prekių ir paslaugų paklausą. Lietuvoje veikiančių organizuotų nusikalstamų grupuočių veikla yra įvairiapusė – pradedant grynai kriminaliniu reketu ir baigiant tokiais ekonominiais nusikaltimais kaip kontrabanda, nelegali ekonominė veikla, pinigų plovimas, pareigūnų papirkinėjimas ir kt. Organizuotas nusikalstamumas – tai tas pats kriminalinis pasaulis, tik įgavęs daug organizuotesnes formas. Organizuotas nusikalstamumas – tai įvairių lygių nusikalstamos grupuotės su jau parengtais kadrais, patikrintais nelegalios apyvartos kanalais bei ištobulinta korupcijos sistema. Tai reiškinys, apimantis beveik visų rūšių nusikaltimus. Šio reiškinio mastą pabrėžia tai, kad bendro atskleistų nusikaltimų skaičiaus tik apie 3– 5 proc. sudaro organizuoti ir ekonominiai nusikaltimai, tačiau žala, padaroma dėl tų nusikaltimų, daug didesnė nei dėl kriminalinių nusikaltimų padaryti nuostoliai žmonėms ir valstybei. Be to, organizuotas nusikalstamumas dažniausiai veikia keliose valstybėse, daro įtaką ne tik ekonominei, bet ir valstybės valdymo tvarkai. Straipsnyje autorius, remdamasis kriminologiniais tyrimais, praktine baudžiamųjų bylų medžiaga, statistikos duomenimis, analizuoja organizuoto nusikalstamumo atsiradimą Lietuvoje, jo faktinę padėtį bei teisėsaugos institucijų praktiką. Autorius skiria ir detaliai nagrinėja du pagrindinius organizuoto nusikalstamumo plėtros Lietuvoje etapus. Pirmasis etapas siejamas su 1990 m. pradžia, jis tęsėsi iki 1995 m., o po 1995 m. organizuotas nusikalstamumas išgyveno naują raidos etapą.en
dc.identifier.aleph000001501en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2003, 41(49)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordOrganizuotas nusikalstamumasen
dc.subject.keywordNusikalstamumasen
dc.subject.keywordKova su nusikalstamumuen
dc.subject.keywordOrganized Crimeen
dc.subject.keywordCriminalityen
dc.subject.keywordPrevention of Crimeen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record