Show simple item record

dc.contributor.authorAlifanovienė, Daiva
dc.date.accessioned2015-02-05T09:05:17Z
dc.date.available2015-02-05T09:05:17Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2229/2029
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13372
dc.description.abstractThe article analyses social technologies as the element of human culture and a certain type of social theories, investigating qualitative and quantitative changes in social environment. This phenomenon is perceived as a certain system of methods and ways, ensuring the successful functioning of a person in social environment. Social work is presented as one the types of human activities. As any other activity it has its structure, where the functions of every component are significant and gain importance in the relationship with other components. Such harmonically operating structures are treated as relatively independent systems, which are incorporated into a general social system and form the harmonious whole. Social work in this context is presented as the whole of relatively independent different social technologies, which forms a unanimous system of various methods and ways of impact, used by social workers in different social, seeking a favorable solution of clients' problems.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSocialinio darbo technologizacijaen
dc.title.alternativeTechnological process of social worken
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojamos socialinės technologijos kaip žmogaus kultūros dalis, tam tikra socialinių teorijų rūšis, tirianti kokybinius ir kiekybinius socialinės aplinkos pokyčius. Šis reiškinys suvokiamas kaip tam tikra metodų ir būdų sistema, užtikrinanti žmogaus funkcionavimo socialinėje aplinkoje sėkmę. Socialinis darbas pateikiamas kaip viena iš žmogaus veiklos rūšių. Ji, kaip ir kiekviena veikla, turi savo struktūrą, kur kiekvienos sudėtinės dalies funkcijos yra reikšmingos ir įgauna prasmę sąveikaudamos su kitomis sudėtinėmis dalimis. Tokios darniai veikiančios struktūros traktuotinos kaip gana savarankiškos sistemos, įsiliejančios į bendrą socialinę sistemą ir sudarančios darnią visumą. Socialinis darbas šiame kontekste pateikiamas kaip santykinai savarankiška įvairių socialinių technologijų visuma, sudaranti vientisą įvairių poveikio metodų bei būdų sistemą, socialinių darbuotojų naudojamą įvairiose socialinėse tarnybose, siekiant palankiai spręsti klientų problemas.en
dc.identifier.aleph000004900en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2002, Nr. 1(1)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordSocialinis darbasen
dc.subject.keywordRaidaen
dc.subject.keywordSocial worken
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection06S - Psichologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record