Show simple item record

dc.contributor.authorLeliūgienė, Irena
dc.date.accessioned2015-02-05T08:50:13Z
dc.date.available2015-02-05T08:50:13Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2228/2028
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13370
dc.description.abstractThis article analyses historical, social and political aspects of the research objects of socio–educational work in Western Europe according to German experience, which has old traditions of socio–educational work. The author shows how social changes in society influence and correct methodological aspect of the problems and object of socio–educational research. The field of socio–educational work has been analysed as network of social relationships and changing practical activity. Knowledge and doctrines are getting significance in this network. This article discusses theoretical aspects of concepts of socio–educational work and modern methodology of research of socio–educational work. The aim of this article is to analyse the socio–historical development of the research object of socio–educational work and to discuss discourse of modern methodological attitudes. Goals of the article are as follows: to present the analysis of the development of socio–educational work research object and to show methodological problems of socio–educational work research in Scandinavian countries.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSocioedukacinio darbo tyrimų objekto socioistorinė raida ir šiuolaikinių metodologinių nuostatų diskursasen
dc.title.alternativeDevelopment of research object of the socio-educational work and the discourse of modern methodological attitudesen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje, remiantis senas socioedukacinio darbo tradicijas turinčių užsienio šalių mokslininkų darbais, nagrinėjami socioedukacinio darbo objekto tyrimų raidos istoriniai, visuomeniniai, politiniai aspektai Vakarų Europoje. Atskleidžiama, kokią įtaką visuomenėje vykstantys pokyčiai turi socioedukacinių tyrimų tematikai ir objektui. Socioedukacinio darbo sritis teoriniu požiūriu analizuojama kaip socialinių santykių ir besikeičiančios praktinės veiklos tinklas, kurio struktūroje žinios ir doktrinos įgyja svarbią reikšmę. Straipsnyje aptariami socioedukacinio darbo koncepcijų teoriniai aspektai, šiuolaikinių socioedukacinio darbo tyrimų metodologinės problemos.en
dc.identifier.aleph000004896en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2002, Nr. 1(1)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordSocialinis darbasen
dc.subject.keywordRaidaen
dc.subject.keywordSocioedukacinis darbasen
dc.subject.keywordSocial worken
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record