Show simple item record

dc.contributor.authorŽemaitaitytė, Irena
dc.date.accessioned2015-02-02T12:38:11Z
dc.date.available2015-02-02T12:38:11Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2208/2009
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13336
dc.description.abstractLithuanian, as well as other contemporary societies, is undergoing the times full of new technological, political, economic, social and scientific changes. In the changing society, non-formal adult education as a factor for the socialization of adult has become a popular form of adult education that helps a person to develop his or her cultural interests, creative powers, skills and acquire theoretical knowledge necessary for person’s professional activity, enables a person to upgrade his or her current qualification and helps to become an active citizen of a democratic society. In Lithuania there is a tendency for the number of participants in non-formal adult education to increase, however, inadequate financial possibilities and lack of information are the main reasons that limit the number of participants in non-formal adult education. Insufficient attention of the state and society to non-formal adult education hinders the solution of these problems.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleNeformalusis suaugusiųjų švietimas kaip suaugusiųjų socializacijos veiksnysen
dc.title.alternativeNon-formal adult education as a factor for the socialization of adulten
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltXX amžiaus pabaigoje mokslo ir technikos laimėjimų gausa sukėlė vis spartesnius visuomenės pokyčius, kuriems vykstant ekonominės plėtros procesui įtaką daro informacinės žinių visuomenės atsiradimas, mokslo ir technologijų pažanga bei ekonomikos tapimas tarptautine. Žinių bei įgūdžių, kurie įgyjami vaikystėje ir jaunystėje šeimoje, mokykloje ar universitete, nebeužtenka visam gyvenimui, todėl ypač sustiprėja suaugusiųjų švietimo vaidmuo. Šiandien žmogus priverstas nuolat augti, t. y. dalyvauti socializacijos procese, tobulinti ir taikyti savo profesines žinias, prireikus persikvalifikuoti, perprasti šiuolaikines informacines technologijas, kita vertus, jis turi ugdyti ir tam tikras žmogiškąsias galias, pasireiškiančias gebėjimu gyventi šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje. Straipsnyje analizuojamas neformalusis suaugusiųjų švietimas kaip suaugusiojo socializacijos veiksnys, pateikiami autorės bei kitų mokslininkų atliktų tyrimų duomenys apie suaugusiųjų dalyvavimo neformaliajame suaugusiųjų švietime galimybes, atskleidžiamos priežastys, stabdančios aktyvesnį suaugusiųjų dalyvavimą jame. 5-oje UNESCO tarptautinėje konferencijoje buvo skelbiama, kad apsišvietusių vyrų ir moterų aktyvus dalyvavimas kiekvienoje gyvenimo srityje svarbus tam, kad žmonija išliktų ir galėtų spręsti ateities problemas. 2000 m. Europos Tarybos išvadose pabrėžiama, kad sėkmingą perėjimą prie žiniomis pagrįsto ūkio ir visuomenės turi lydėti perėjimas prie mokymosi visą gyvenimą. Žengiant į žinių visuomenę neformalusis suaugusiųjų švietimas, būdamas lankstus ir atviras visiems dalyviams, tampa vienu iš būdų, leidžiančių kiekvienam suaugusiajam kontroliuoti savo ateitį ir savo asmenybės raidą.en
dc.identifier.aleph000001343en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2003, Nr. 1(3)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordSocializacijaen
dc.subject.keywordSuaugusiųjų švietimasen
dc.subject.keywordNuolatinis mokymasisen
dc.subject.keywordNeformalusis suaugusiųjų švietimasen
dc.subject.keywordSocializationen
dc.subject.keywordAdult educationen
dc.subject.keywordNon-formal adult educationen
dc.subject.keywordLifelong learningen
dc.subject.keywordLifewide learningen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record