Show simple item record

dc.contributor.authorMuliarčikas, Algirdas
dc.contributor.authorMorkūnienė, Aurelija
dc.date.accessioned2015-01-29T13:13:04Z
dc.date.available2015-01-29T13:13:04Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2093/3796
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13319
dc.description.abstractThe aim of the research was to compare and evaluate the indicators of physical preparedness of students at Mykolas Romeris University Kaunas Police Faculty and their peers. Research participants were the first year students of Mykolas Romeris University Kaunas Police Faculty (18-19 years) and their peers - the students from other institutions of higher education who were independently engaged in sports 2-3 times per week. The sample groups (including 22-24 men and women) were selected randomly. To evaluate the development of physical characteristics as one aspect of training of would-be officers the following tests were used: hand grip, trunk flexibility forward, standing up and squatting (60 sec.), stretching and bending arms (30 sec.), sitting and lying down (30 sec.), keeping the trunk in the horizontal position, running (3 km for men and 2 km for women). The tests were performed in autumn, just after the students entered the higher schools. The hand grip Indicators of would-be male officers at MRU KPF were higher compared to those of their peers from other higher schools (p<0.05). The indicators of hand grip of women were similar in both groups. The hand extensor muscle strength indicators of both MRU KPF male and female students were higher compared to other students (p<0.01 for men and p<0.05 for women). All indicators of hand muscle strength of women were significantly lower than those of men (p<0.001). The endurance of abdominal muscle strength of women at MRU KPF was significantly lower compared to other tested male and female students (p<0.01). The best anaerobic glycolitic capacity in the standing up and squatting test was achieved by the male students from other higher schools, not from KPF (p<0.01). However, the would-be officers showed better results (p<0.001 for men and p<0.05 for women) in the endurance test of the static strength of back muscles than students from other institutions.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleBūsimųjų statutinių pareigūnų - pirmo kurso studentų - ir jų bendraamžių fizinio parengtumo lyginamoji analizėen
dc.title.alternativeComparative analysis of physical preparedness of would-be officers - first year students - and their peersen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnio tikslas - palyginti ir įvertinti Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakulteto studentų ir jų bendraamžių fizinį pasirengimą apibūdinančius rodiklius. Tyrimo dalyviai - Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakulteto (MRU KPF) l kurso studentai (18-19 metų) ir jų bendraamžiai - 2-3 kartus per savaitę savarankiškai sportuojantys kitų aukštųjų mokyklų studentai. Testuojamųjų grupės (po 22-24 vyrus ir moteris) buvo sudarytos atsitiktinės atrankos būdu. Vienam iš aktualaus būsimųjų policijos pareigūnų rengimo aspektų - fizinių ypatybių ugdymui - įvertinti naudoti šie testai: plaštakos suspaudimo, liemens lankstumo pirmyn sėdint, stotis ir tūpti (60 sek.), tiesti ir lenkti rankas (30 sek.), sėsti ir gulti (30 sek.), liemens laikymo horizontalioje padėtyje, 3 km (vyrams) ir 2 km (moterims) bėgimo testai. Testavimai atlikti rudenį, studentams tik įstojus į aukštąsias mokyklas. Būsimųjų statutinių pareigūnų - MRU KPF studentų vyrų - plaštakų suspaudimo jėgos rodikliai didesni nei jų bendraamžių - kitų aukštųjų mokyklų studentų (p<0,05). Testuotų moterų grupių plaštakos suspaudimo jėga buvo panaši. Ir MRU KPF studentų vyrų (p<0,01), ir moterų (p<0,05) grupių rankų tiesėjų raumenų jėgos rodikliai buvo didesni nei kitų studentų. Visi tirtų moterų grupių rankų raumenų jėgos rodikliai patikimai mažesni nei vyrų (p<0,001). MRU KPF studenčių pilvo raumenų dinaminės jėgos ištvermė (p<0,01) patikimai mažesnė nei visų kitų testuotų studenčių ir studentų. Geriausių anaerobinio glikolitinio pajėgumo (pagal testą stotis - tūpti) (p<0,01) rezultatų pasiekė vyrai, ne KPF studentai, o jų bendraamžiai. Būsimųjų statutinių pareigūnų pasiekti nugaros raumenų statinės jėgos ištvermės testo rezultatai reikšmingai geresni (p<0,001 -vyrų ir p<0,05 - moterų) nei testavime dalyvavusios kitos studentų grupės atstovų.en
dc.identifier.aleph000002401en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2006, Nr. 5(2)en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordStatutiniai pareigūnaien
dc.subject.keywordFizinio parengtumo ypatumaien
dc.subject.keywordPchysical activityen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record