Show simple item record

dc.contributor.authorKurtinaitytė-Venediktovienė, Dovilė
dc.contributor.authorda Silva Pereira, Paulo Alexandre
dc.contributor.authorČerniauskas, Gediminas
dc.date.accessioned2015-01-29T13:00:04Z
dc.date.available2015-01-29T13:00:04Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/3981/3745
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13318
dc.description.abstractThe aim of this paper is to make a brief overview about the recent evolution of the environmental tax systems in the Baltic region. With this purpose in mind, the article contains a review of the environmental taxes used in eight Baltic countries (Denmark, Germany, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Finland and Sweden) during the period from 2002 till 2011. Environmental taxation evolution has taken different paths across European Union countries, underpinned by different environmental policy frameworks. Presently, the European Commission is stimulating the European Union Strategy 2020 to have a more secure and competitive green economy in Europe. The results of this paper show that the collection of environmental taxes differs among the Baltic countries. It is partly related to environmental policy of each Baltic country and partly due to environmental tax reforms, which have been implemented in Sweden, Denmark and Germany. It may also be due to more ambitious goals and purposes when it comes to reductions in energy use and to protect the nature of the world. In the article, attention is also paid to the problem of application of efficiency of economic instruments in the European Union. The authors discuss and compare environmental reflections in environmental policy of the European Union.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleEnvironmental taxes in Northern Europe. The recent evolution and current status in the Baltic countriesen
dc.title.alternativeAplinkos apsaugos mokesčiai Šiaurės Europoje. Naujausi pokyčiai ir dabartinės padėties vertinimas Baltijos šalių regioneen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPagrindinis straipsnio tikslas yra atlikti trumpą mokslinę naujausių aplinkos apsaugos mokesčių sistemos pokyčių Baltijos šalių regione apžvalgą. Šiuo tikslu straipsnio autoriai pasirinko aštuonias Baltijos regiono šalis (Daniją, Vokietiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Suomiją ir Švediją) ir analizavo 2001–2012 m. laikotarpį. Per šį laikotarpį Europos Sąjungos aplinkos apsaugos mokesčių srityje įvyko ryškių pokyčių. Pastaruoju metu Europos Komisija strategija „Europa 2020“ skatina įgyvendinti saugesnę ir konkurencingesnę žaliąją ekonomiką Europoje. Tyrimo rezultatai parodė, kad aplinkos mokesčių surinkimas Baltijos šalių regione skiriasi. To priežastys yra susisijusios su taikoma aplinkos mokesčių politika Baltijos šalių regione ir, žinoma, įgyvendintomis aplinkos mokesčių reformomis Švedijoje, Danijoje ir Vokietijoje. Aplinkos apsaugos mokesčių surinkimo skirtumus gali lemti ir nevienodos šalių ambicijos sumažinti energijos vartojimą ir apsaugoti pasaulio gamtą. Analizuojamas efektyvių ekonominių priemonių taikymas ir jo rezultatai Europos Sąjungos politikos kontekste.en
dc.doihttp://dx.doi.org/10.13165/SMS-14-6-2-06en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000018535en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos, 2014, Nr. 6(2)en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordAplinkos apsaugos mokesčiaien
dc.subject.keywordAplinkos apsaugos politikaen
dc.subject.keywordEfektyvumasen
dc.subject.keywordEkonominės priemonėsen
dc.subject.keywordEnvironmental taxationen
dc.subject.keywordEnvironmental policyen
dc.subject.keywordEfficiencyen
dc.subject.keywordEconomic instrumentsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record