Show simple item record

dc.contributor.authorŠatienė, Gintarė
dc.date.accessioned2015-01-29T08:07:06Z
dc.date.available2015-01-29T08:07:06Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3118/2919
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13291
dc.description.abstractCorruption as the criminal phenomenon was analyzed by criminology, criminal law, sociology and other sciences, but there was not any analysis of corruption definition in criminalistic in Lithuania till now. It is very important to understand corruption in criminalistic in the right way because of the purpose of the criminalistic, which is to expand the facilities of investigation and prevention of corruption. First of all it is really important to discover the features of corruption in criminalistic and to define these criminal acts criminalistic dimension considering that criminalistic deals with topical issues on each of criminal acts, their methods of investigation, solution and prophylaxis, gathering, exploratory, assessment of evidentiary material and tactical methods and measures. This article aims to delimitate the conceptions of criminalistic and criminological corruption and the peculiarities of corruption in the criminalistic sense while using comparative, logical, critical, systemic analysis and other methods. In order to reach that aim different attitudes of laws are compared and analyzed, various vantage-points typical for criminal acts with corruptive nature are presented; different reasoning about the delimitation of corruption concept in the context of criminology science is given...en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKriminalistinio korupcijos apibūdinimo ypatumai.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjamos korupcijos sampratos kriminologiniu ir kriminalistiniu aspektais problemos. Korupcija kaip nusikalstamas reiškinys buvo analizuojamas kriminologijos, baudžiamosios teisės, sociologijos ir kitų mokslų, tačiau kriminalistiniai korupcijos sampratos klausimai iki šiol Lietuvoje nebuvo nagrinėti. Todėl, siekiant plėsti kriminalistikos mokslo galimybes korupcijos tyrimo ir prevencijos srityse, aktualia problema tampa tinkamas korupcijos kriminalistinis suvokimas, kadangi kriminalistikai nagrinėjant atskirų nusikalstamų veikų charakteristikas, jų tyrimo, išaiškinimo ir profilaktikos metodus, įrodomosios medžiagos rinkimo, tyrimo, vertinimo, panaudojimo techninius ir taktinius būdus ir priemones, visų pirma svarbu nustatyti kriminalistinius korupcijos požymius ir apibūdinti tas nusikalstamas veikas kriminalistiniu aspektu. Atsižvelgiant į tai šiame straipsnyje ir bandoma pateikti kriminalistinį korupcijos apibūdinimą. Straipsnyje lyginamos ir analizuojamos įstatymų nuostatos, pateikiami kriminalistiniu požiūriu svarbūs korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms būdingi požymiai, išdėstomi samprotavimai dėl korupcijos sampratos atribojimo kriminologijos ir kriminalistikos mokslų kontekste.en
dc.identifier.aleph000001933en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, 57(65)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKorupcijaen
dc.subject.keywordKriminalistinė korupcijos samprataen
dc.subject.keywordKorupcinio pobūdžio nusikalstamos veikosen
dc.subject.keywordCorruptionen
dc.subject.keywordCriminological aspect of corruptionen
dc.subject.keywordCorruption in the context of criminalistic scienceen
dc.subject.keywordThe corruptive criminal actsen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record