Show simple item record

dc.contributor.authorKavalieris, Anrijs
dc.date.accessioned2015-01-28T12:48:22Z
dc.date.available2015-01-28T12:48:22Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3105/2906
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13276
dc.description.abstractThe article deals with question are the criminalistics one of subsection of jurisprudence (science of low). At first in article has shown solving of that question of Latvia, where in accordance with argumentation and detection of science’s council criminalistics is one of subsection of jurisprudence. In the same way question had solved almost in all Eastern Europe countries. Farther article gives analysis of situation in that connection in U5A and Germany where this question is solved in different way. In USA and other English-Language countries term "criminalistics" almost does not used. In mentioned countries are using terms "forensic science" and "criminal investigation" which relations with jurisprudence are unclear. In Germany is proposing a special bloc of "criminal sciences" consists from "jurisprudence’s criminal sciences" - as a criminal law, criminal proceeding law and "non jurisprudence’s sciences" -such as criminology and criminalistics. The rest of them are not teaching In law faculties, but in police education institutions only. In final part of article with regret has resumed that Law faculty of University of Latvia accepted mentioned Germany’s experience and cancelled criminalistics from compulsory disciplines. Yet more, recent accepted standard of layers profession does not demand understanding even common knowledge about criminalistics, aside from abilities to find, fix, evaluate and use proves. As well article shows scientific groundlessness, dangerousness and negative consequences of that point of view.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePlace of the criminalistics in the system of sciences.en
dc.title.alternativeKriminalistikos vieta mokslų sistemoje.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjami klausimai, susiję su kriminalistikos vieta kitų teisės mokslo šakų sistemoje. Straipsnio pradžioje autorius apžvelgia norminius aktus, pagal kuriuos kriminalistika Latvijoje priskiriama teisės mokslo šakai. Autorius nurodo, kad panašiai šis klausimas išspręstas ir kitose Rytų ir Vidurio Europos valstybių šalyse. Nagrinėdamas kriminalistikos vietą JA V ir Vokietijos teisės mokslų sistemoje autorius teigia, kad šis klausimas sprendžiamas įvairiai. JAV ir kitose angliškai kalbančiose šalyse sąvoka „criminalistics" (kriminalistika) beveik nevartojama. Angliškai kalbančiose šalyse dažniau vartojamos sąvokos „forensic science" bei „criminal investigation" (baudžiamasis tyrimas), tačiau šių sąvokų sąlytis su jurisprudencija nėra aiškus. Tuo tarpu Vokietijoje siūloma, kad „baudžiamieji mokslai" - baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas ir „nebaudžiamieji mokslai’ - kriminologija ir kriminalistika - būtų jurisprudencijos sudėtinė dalis. Todėl siūloma, kad kita „baudžiamųjų mokslų" dalykų dalis nebūtų dėstoma teisės fakultetuose, o tik policijos mokslo institucijose. Baigiamojoje straipsnio dalyje autorius apgailestaudamas konstatuoja, kad Latvijos universiteto Teisės fakultetas perėmė Vokietijos patirtį priimdamas sprendimą išbraukti kriminalistiką iŠ privalomųjų teisės mokslo dėstomų dalykų. Neseniai priimti teisininko profesijos standartai nereikalauja iš būsimo teisininko kriminalistikos žinių, išskyrus sugebėjimus surasti ir įvertinti įrodymus. Baigdamas autorius teigia, kad toks spendimas moksliškai nepagrįstas, pavojingas, bandoma įžvelgti neigiamus priimto sprendimo ir požiūrio padarinius.en
dc.identifier.aleph4919en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, 57(65)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordKriminalistikaen
dc.subject.keywordMokslasen
dc.subject.keywordTeisėen
dc.subject.keywordStudijosen
dc.subject.keywordCriminalisticen
dc.subject.keywordScienceen
dc.subject.keywordLawen
dc.subject.keywordStudiesen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record