Show simple item record

dc.contributor.authorJustickis, Viktoras
dc.contributor.authorRamanauskaitė, Eglė
dc.date.accessioned2015-01-27T13:10:19Z
dc.date.available2015-01-27T13:10:19Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2086/3790
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13257
dc.description.abstractThis article describes the psychological opportunities of children's from foster home juridical status realization. Psychological obstacles of juridical status comprehensive implement are psychological microclimate of foster home, educators' behavior with children, disadvantages in their professional, competence area, their wrong perception of children's rights and duties and also psychological characteristics of respondents. 105 children from four foster home of Tauragė district in Lithuania were participating in scientific research. The basic point of the research was to accomplish psychological evaluation of children's living in foster home juridical status. Three hypotheses were tested during statistical processing of data. This research let us confirm, that children's from foster home cognitive understanding of their rights and duties isn't absolutely correct. In some cases respondent perceive their juridical status wrongly. Hypothesis, that children from foster home evaluate their juridical status negatively and pessimistically wasn't affirmed. The research has shown contrary results. Respondents assess their psychological - juridical position positively. The other point was to find the correlation between children's and subjective evaluation of their juridical status in the institution. There was found relative statistical dependence between these factors. Hypothesis was confirmed partly. According to the results of factorial analysis, two statistically independent components defining children's cognitive understanding of their rights and duties were found. It is social self-esteem and asocial self-esteem. Both of these components can be subsistent for each child.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleVaikų namų globotinio teisinio statuso psichologinis įvertinimasen
dc.title.alternativePsychological evaluation of children's living in foster home juridical statusen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje aptariamos vaikų namų globotinių teisinio statuso psichologinės įgyvendinimo galimybės. Tirta, kiek visaverčiam šių vaikų teisių ir pareigų funkcionavimui kliūčių sudaro psichologinė globos įstaigų atmosfera, ugdytojų bendravimo su vaikais, jų kompetencijos, profesionalumo problemiškumas, iškreiptas vaiko teisinio statuso suvokimas, taip pat pačių vaikų, augančių tose įstaigose, psichologiniai ypatumai. Mokslinis ty-rimas atliktas visose Tauragės apskrities vaikų globos įstaigose. Tyrime dalyvavo 105 11-18 metų vaikai ir pa-augliai. Tikslas - psichologiniu aspektu įvertinti vaikų namų globotinių teisinį statusą. Paaiškėjo, kad vaikų namų globotiniai savo teises ir pareigas supranta ne visai teisingai, nepasitvirtino hipotezė, kad vaikų namuose gyve-nantys vaikai neigiamai ir pesimistiškai vertina savo teisinį statusą globos įstaigoje. Respondentai gana teigia-mai vertina savo teisių įgyvendinimą. Statistinė duomenų analizė atskleidė galimas tokio vertinimo priežastis. Išaiškintos svarbios vaikų namų globotinio kognityvino savo teisių ir pareigų supratimo ir subjektyvaus savo teisinio statuso vertinimo koreliacijos. Remiantis faktorinės analizės rezultatais, išskiriami du komponentai - socialios savigarbos ir asocialios savigarbos, - apibrėžiantys respondentų teisinio statuso sampratą.en
dc.identifier.aleph2395en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2006, Nr. 5(2)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordPsichologinis įvertinimasen
dc.subject.keywordTeisinis statusasen
dc.subject.keywordChildren's rightsen
dc.subject.keywordJuridical statusen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection06S - Psichologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record