Show simple item record

dc.contributor.authorМайлис, Надежда Павловна
dc.date.accessioned2015-01-27T12:52:35Z
dc.date.available2015-01-27T12:52:35Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3089/2890
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13252
dc.description.abstractThe modem technologies of manufacturing of products of mass manufacture on the one hand, msification of various products and counterfeit production on the other hand, require new approaches during realization of expert researches. The examination of products of mass manufacture has the certain specificity, which the expert should titke into account at such a research of objects. In a number of cases with the purposes of increase of efficiency if results of research it is necessary to carry out complex examination. ’The important direction of the international cooperation in the field of judicial examination is the Creation of a uniform databank about new kinds of lock-plumbing devices that, undoubtedly, will promote fttcrease of quality of such a manufacture of examinations.en
dc.language.isootheren
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleСовременные подходы при исследовании изделий массового производства.en
dc.title.alternativeŠiuolaikinis požiūris į masines gamybos gaminių tyrimą.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjamos kai kanos problemos, kylančios teismo ekspertinėje praktikoje pastaraisiais metais. Rusijoje šios problemos tapo aktualios susiklosčius padėčiai, reikalaujančiai naujo požiūrio į masinės gamybos gaminių ekspertinį tyrimą. Tos pačios problemos yra ne tik Rusijoje, bet ir kitose šalyse. Naujos šiuolaikinės technologijos masinėje gamyboje, naują gaminių atsiradimas, masinis prekių falsifikavimas reikalauja naujo požiūrio atliekant šių objektų ekspertinius tyrimus. Ekspertams vis dažniau tenka susidurti ne tik su tradiciniais tyrimo objektais sagomis, vinimis, kabeliais, laidais, padangomis, bet ir su garso bei vaizdo kasetėmis, kompaktiniais diskais, pakuotėmis, etiketėmis ir kitais gaminiais, pagamintais naudojant naujas technologijas ir medžiagas. Atliekant masinės gamybos gaminių ekspertizę sprendžiami tiek identifikaciniai, tiek diagnostiniai uždaviniai Dažnai šiuos objektus tenka tirti kompleksiškai. Straipsnyje pateikiami pavyzdžiai iš ekspertinės praktikos, kai atliekant įvairių gaminių prekių ekspertizę pateikti klausimai išsprendžiami tik pasitelkus trasologinius ar cheminius medžiagų tyrimus. Masinės gamybos gaminių ekspertinis tyrimas yra specifinis. Ši specifika paisireiškia tuo, kad ekspertas turi ne tik ištirti pačius tyrimo objektus, bet ir nustatyti šių objektų gamintoją, pagaminimo laiką, gamybos technologinį procesų, gamybai naudojamus įrenginius ir instrumentus, gaminių saugojimo sąlygas ir kitas aplinkybes. Tarp masinės gamybos gaminių ypatingą vietą užima plombos ir plombos-užraktai. Jie yra dažni tyrimo objektai vagysčių ir grobimų, naudojant technines priemones, bylose. Straipsnyje išsamiai nagrinėjamos naujos konstrukcijos plombų ir plombų-užraktų ekspertinio tyrimo problemos. Šių gaminių konstrukcijų ir gamybos technologijų įvairovė yra labai didelė, tuo tarpu specialios literatūros, žinynų, kuriuose būtų pateikta terminija Šiems objektams aprašyti, duomenys apie jų konstrukcinius ypatumus, gamybos technologiją, nėra. Autorės nuomone, sprendžiant problemas, kylančias tiriant plombas ir plombas-užraktus, reikalingas glaudus tarptautinis ekspertų bendradarbiavimas kuriant duomenų bazes apie naujų rūšių plombas irplombas-užraktus.en
dc.identifier.aleph4891en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, 58(66)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordEkspertizėen
dc.subject.keywordMasinė gamybaen
dc.subject.keywordPlombos-užraktaien
dc.subject.keywordForensic examinationen
dc.subject.keywordProducts of mass productionen
dc.subject.keywordSeals-locksen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record