Show simple item record

dc.contributor.authorDobravolskas, Algis
dc.contributor.authorSeiranov, Jusif
dc.date.accessioned2015-01-27T09:44:41Z
dc.date.available2015-01-27T09:44:41Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/article/view/646
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13244
dc.description.abstractThe article analyses the reasons of financial instability, which outburst in 2007-2008 crisis and studies the ways of rebuilding financial stability in the process of post-crisis regulatory reforms. The authors consider mostly institutional aspects of the problem. Violation of stability is viewed on the one hand as the result of deregulation processes in major financial markets since 1980s, on the other hand as result of inadequacy of national micro-prudential regulators to match the cross-sector and cross-border activities of so called “too big to fail” financial institutions. The article studies how these targets are met in post-crisis regulatory reforms, analysing institutional frameworks introduced in USA with the pass of Dodd-Frank Act and in European Union after adopting of new architecture of financial markets supervision and regulation. The impact of these reforms on regulation of financial markets in Lithuania is assessed.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleFinancial stability as the goal of post-crisis regulatory reforms.en
dc.title.alternativeFinansinis stabilumas kaip pokrizinių reguliavimo reformų tikslasen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojami finansinio nestabilumo, kurio protrūkis pasireiškė per 2007–2008 m. krizę, priežastis ir nagrinėjami finansinio stabilumo atstatymo būdai pokrizinių reguliavimo reformų procese. Autoriai daugiau dėmesio skiria instituciniam problemos aspektui. Stabilumo pažeidimas pristatomas iš vienos pusės kaip nuo praeito amžiaus 80-ųjų metų pagrindinėse finansų rinkose vykdomų dereguliavimo procesų rezultatas. Iš kitos pusės – tai nacionalinės mikrolygio (sektorinės) priežiūros netinkamumo kontroliuoti vadinamųjų „per didelių, kad žlugtų“ finansinių institucijų tarpvalstybinę ir tarp-sektorinę veiklą pasekmė. Straipsnis nagrinėja, kaip stabilumo atstatymo tikslai yra realizuojami pokrizinėse reformose, analizuoja institucinius pokyčius, įvykusius JAV priimant Dodd’o-Frank’o įstatymą, ir Europos Sąjungoje įvedant naują finansų rinkų reguliavimo ir priežiūros architektūrą. Straipsnyje taip pat vertinamas šių reformų poveikis finansų rinkų reguliavimui Lietuvojeen
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000010193en
dc.publication.sourceVerslo sistemos ir ekonomika = Business Systems & Economics, 2011, Nr. 1 (1)en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordFinansinis stabilumasen
dc.subject.keywordFinansų krizėen
dc.subject.keywordSisteminė rizikaen
dc.subject.keywordFinancial stabilityen
dc.subject.keywordFinancial crisisen
dc.subject.keywordSystemic risken
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record