Show simple item record

dc.contributor.authorJanovič, Violeta
dc.date.accessioned2015-01-27T07:44:19Z
dc.date.available2015-01-27T07:44:19Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/article/view/499
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13235
dc.description.abstractThe main objective of the article is to show the process of the perspective financial analysis. It also demonstrates how presentation of results and possible conclusions can be changed when the description of financial point estimated parameters is declined and the possible probability distribution of those parameters is used instead. The article examines the mechanism of moving from the financial analysis using point estimated parameters to the determination of those parameters using possibility distributions, and the management of the corresponding event possibilities. In the article, the perspective financial ratio analysis using imitative technologies is performed. Also the financial analysis results are described and interpreted under the assumption as to the stochasticity of their nature. Evaluation of financial ratios using imitative technologies is complicated and requires additional knowledge. However, using imitative technologies is necessary, because this method adequately describes the analysed forecasted financial ratios. Financial analysis using point estimated parameters is quite simple, but important information for decision-making can be lost. This becomes evident by comparing point estimated values of the analysed financial ratios with possible probability distribution of the ratios, and by analysing main characteristics of these distributions.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleĮmonių perspektyvinė finansinė analizė esant neapibrėžtumui.en
dc.title.alternativePerspective financial analysis under uncertaintyen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnio svarbą ir aktualumą nulemia tai, jog jame bandoma parodyti, kokią įtaką perspektyvinei finansų analizei gali turėti ateities neapibrėžtumas ir kaip iš jo kylanti rizika gali veikti sprendimus dėl verslo ateities. Pagrindinis straipsnio tikslas yra parodyti, kaip keičiasi finansinės analizės procesas, rezultatai ir jų interpretavimas bei galimos išvados dėl verslo ateities sprendimų, kai įvertinamas objektyviai egzistuojantis ateities neapibrėžtumas ir atliekant skaičiavimus atsisakoma vienareikšmiško finansinių dydžių aprašymo, o perspektyvinė finansinė analizė atliekama pasitelkiant galimų šių dydžių reikšmių tikimybės skirstinius. Straipsnyje nagrinėjamos finansinės analizės, neapibrėžtumo sąvokos, taip pat siūlomas būdas, kaip pereiti nuo finansinės analizės naudojantis vienareikšmiais dydžiais prie šių dydžių galimybių skirstinių nustatymo bei atitinkamų įvykių galimybių valdymo. Finansinių rodiklių vertinimas pasitelkiant imitacines technologijas yra sudėtingesnis ir reikalaujantis papildomų žinių. Tačiau šio būdo taikymo būtinumą nulemia tai, kad jis adekvačiai aprašo analizuojamus finansinius rodiklius. Finansinių rodiklių aprašymas vienareikšmių galimybių metodu yra paprastesnis, tačiau jį taikant neretai prarandama labai svarbi informacija. Tuo galima įsitikinti lyginant išanalizuotų finansinių rodiklių vienareikšmius įverčius su gautais jų galimybių tikimybių skirstiniais bei šių skirstinių charakteristikomis.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000011571en
dc.publication.sourceVerslo sistemos ir ekonomika = Business Systems & Economics, 2012, Nr. 2(1)en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordPerspektyvinė finansinė analizėen
dc.subject.keywordNeapibrėžtumasen
dc.subject.keywordImitacinės technologijosen
dc.subject.keywordPerspective financial analysisen
dc.subject.keywordUncertaintyen
dc.subject.keywordImitation technologiesen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record