Show simple item record

dc.contributor.authorŠčeulovs, Deniss
dc.date.accessioned2015-01-27T07:31:46Z
dc.date.available2015-01-27T07:31:46Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/article/view/498
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13234
dc.description.abstractThere is no common understanding among specialists and entrepreneurs about the phenomena of internet social networks and very different views exist on the concept of “social networks” and its importance for business. Today’s information and telecommunication technology makes it possible to communicate data and other information exchange regardless of location, distance and time space. The most popular e-tool used for communication is social networking. Social networks have experienced an evolutionary process - in the beginning there was like-minded grouping, news exchange by means of e-mail. Later on social networks developed that became a tool for e-business. Social networks can be effectively used in different e-business and e-marketing activities, such as sales, advertising, PR, human resources, customer segmentation etc.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSocial internet networks for business development : the case of Latvia.en
dc.title.alternativeSocialiniai interneto tinklai verslo plėtrai: Latvijos atvejis.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltSpecialistai ir verslininkai nevienodai supranta interneto socialinių tinklų reiškinius, vyrauja labai skirtingi požiūriai į „socialinių tinklų“ sąvoką ir jų svarbą verslui. Šiandienos informacijos ir ryšių technologijos suteikia galimybę perduoti duomenis ir keistis kita informacija nepaisant buvimo vietos, atstumo ir laiko. Populiariausias elektroninis įrankis naudojamas bendravimui yra socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai patyrė evoliucinį procesą – pradžioje buvo vienodai mąstančių grupavimas, naujienų keitimasis elektroniniu paštu. Išvystyti socialiniai tinklai tapo elektroninio verslo įrankiu. Socialiniai tinklai gali būti efektyviai naudojami įvairioje elektroninio verslo ir elektroninės rinkodaros veikloje, pavyzdžiui, pardavimai, reklama, ryšiai su visuomene, žmogiškieji ištekliai, pirkėjų segmentavimas ir kt.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000011570en
dc.publication.sourceVerslo sistemos ir ekonomika = Business Systems & Economics, 2012, Nr. 2(1)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordInternetasen
dc.subject.keywordSocialiniai tinklaien
dc.subject.keywordSocialinių tinklų plėtraen
dc.subject.keywordInterneten
dc.subject.keywordSocial networksen
dc.subject.keywordSocial networks’ developmenten
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record