Show simple item record

dc.contributor.authorSekliuckienė, Jurgita
dc.contributor.authorLangvinienė, Neringa
dc.date.accessioned2015-01-26T09:16:49Z
dc.date.available2015-01-26T09:16:49Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/article/view/274
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13225
dc.description.abstractFranchising is a proper and perspective business model for property and real estate services enterprises in the Lithuanian market. Development of property and real estate services sector, using franchising business model in the context of Lithuania is the main subject of this paper. According to that, the purpose of this paper is to disclose development of franchise as a young business model in case of property and real estate market in Lithuania, to identify attitudes towards the mode of operation success held by the franchisor and the franchisee. This paper adopts case study approach to examine franchising as business model experience of property and estate agencies in Lithuania. The paper investigates three largest property and estate franchisors and 83 franchise purchasers. The paper reveals the motives of choosing franchise operations, experience, peculiarities of partnership between partners of franchise, some barriers and specifics of contracts in Lithuania as a relatively young business, what contributes to the success of the franchising business model. The findings of the paper are beneficial to domestic, as well as to international managers of services enterprises looking for possibilities to expand and develop their business using franchising in Lithuania.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleDevelopment of franchising as a business model in the Lithuanian real estate services market.en
dc.title.alternativeFrančizės verslo modelio vystymas Lietuvos nekilnojamojo turto paslaugų rinkoje.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojami pagrindiniai frančizės pasirinkimo motyvai, turima patirtis, bendradarbiavimo ypatumai tarp frančizės partnerių bei frančizės, kaip gana naujo verslo modelio Lietuvoje, sutarčių specifika. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – atskleisti frančizės, kaip verslo modelio, vystymo aspektus Lietuvos nekilnojamojo turto paslaugų sektoriuje ir identifikuoti esminius veiksnius, užtikrinančius šio verslo modelio sėkmę operatyviniu valdymo lygmeniu. Tyrime taikyti kiekybiniai ir kokybiniai metodai. Apklaustos trys didžiausios nekilnojamojo turto paslaugų įmonės – frančizės davėjos ir 83 frančizės gavėjai, dirbantys šiame paslaugų sektoriuje Lietuvoje. Tyrimu atskleidžiami trukdžiai ir sėkmės veiksniai, turintys įtakos frančizės, kaip verslo modelio, plėtrai Lietuvoje. Atlikus mokslinės literatūros analizę išskirta, kad pagrindinis sėkmingo frančizės vystymo veiksnys nuo pat frančizės atrankos procedūros yra ilgalaikių santykių vystymas tarp frančizės gavėjo ir davėjo, apimantis tokias dimensijas kaip efektyvi komunikacija, nuolatinė pagalba, antrepreneriškos iniciatyvos, frančizės gavėjo suvokiama frančizės nauda. Atlikus nekilnojamojo turto paslaugų frančizės gavėjų ir davėjų tyrimus paaiškėjo, kad dalis šių dimensijų nėra efektyvios dėl kliūčių frančizės vystymui. Pažymėta, kad pasigendama ir frančizės vystymui svarbaus glaudaus bendradarbiavimo tarp verslo ir vyriausybės institucijų, siekiant inicijuoti informacijos sklaidą apie frančizės teikiamas galimybes bei verslo modelio adaptaciją ir patrauklumą Lietuvos rinkoje. Tyrimo rezultatai naudingi tiek Lietuvos, tiek užsienio paslaugų įmonių vadovams, kurie ieško galimybių išplėsti bei vystyti frančizės verslo modelį Lietuvoje.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000012891en
dc.publication.sourceVerslo sistemos ir ekonomika = Business Systems & Economics, 2012, Nr. 2(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordFančizėen
dc.subject.keywordNekilnojamojo turto paslaugosen
dc.subject.keywordVerslo modelisen
dc.subject.keywordFranchisingen
dc.subject.keywordProperty and real estate servicesen
dc.subject.keywordBusiness modelen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record