Show simple item record

dc.contributor.authorBalkevičius, Artūras
dc.date.accessioned2015-01-26T09:01:39Z
dc.date.available2015-01-26T09:01:39Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/article/view/272
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13223
dc.description.abstractAn overview of Lithuania’s financial sector analyses the evolution, structure and influence on economic development. The banking sector is the focus, as it is currently the most important link in the chain of financial intermediation, with the greatest weight in the financial sector. It also analyses the bank product supply and demand among the Lithuanian economic entities, interest rates and influence of banks on the development of economic activity. The Article also analyses the influence of the financial crisis on the Lithuanian financial sector and the economy as well as the impact on individual sectors of the economy. It discusses possible future developments in the financial sector, maintaining and improving the regulatory perspective. The article talks about the need for harmony in the financial sector and economic development.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleFinansų sektoriaus raidos įtaka ūkio plėtrai.en
dc.title.alternativeInfluence of the financial sector on economic developmenten
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje apžvelgiamas Lietuvos finansų sektorius, analizuojama jo raida, struktūra ir įtaka ūkio plėtrai. Bankų sektoriui skirta daugiausia dėmesio, kadangi šiuo metu tai yra svarbiausia finansinio tarpininkavimo grandis, turinti didžiausią svorį finansų sektoriuje. Taip pat analizuojama bankų paslaugų pasiūla ir paklausa tarp Lietuvos ūkio subjektų, palūkanų normų raida ir bankų įtaka ūkio ekonominiam aktyvumui. Analizuojama finansų krizės įtaka Lietuvos finansų sektoriui ir ūkiui, poveikis atskiriems ūkio sektoriams. Aptariama galima finansų sektoriaus ateities raida, priežiūros ir reguliavimo tobulinimo perspektyva. Pabrėžiama būtinybė siekti darnios finansų sektoriaus ir ūkio plėtros.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000012886en
dc.publication.sourceVerslo sistemos ir ekonomika = Business Systems & Economics, 2012, Nr. 2(2)en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordFinansų sektoriusen
dc.subject.keywordBankų sektoriaus efektyvumasen
dc.subject.keywordŪkio plėtraen
dc.subject.keywordFinancial sectoren
dc.subject.keywordBanking sector efficiencyen
dc.subject.keywordEconomic developmenten
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record