Show simple item record

dc.contributor.authorGoštautas, Antanas
dc.contributor.authorŠeibokaitė, Laura
dc.date.accessioned2015-01-23T12:26:11Z
dc.date.available2015-01-23T12:26:11Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2198/1999
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13212
dc.description.abstractThe main goal of this article was to evaluate the dynamic of connection between self-rated health indicators and tobacco, alcohol and drug consumption during secondary school age. Data on the object of our research were gathered from 1470 girls and 1341 boys between 5th and 12th grade. The data showed that healthier and less healthy boys are similar according their tobacco consuming between 5th and 12th grade. Less healthy girls smoke more frequently than their more healthy peers. In grades 5–8 less healthy boys consume alcoholic beverages more frequently than more healthy ones. There are no connection between alcohol consuming and self-rated health for both girls and 9th and 12th grade boys. There is no difference observed in consumption of other type of drugs according to different point of view towards health between pupils. Less healthy girls consume more frequently other kind of drugs than more healthy peers do at 8–9 grades.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMoksleivių narkotinių medžiagų vartojimo, priklausančio nuo savo sveikatos vertinimo, kitimas amžiaus tarpsniaisen
dc.title.alternativeChanges of drug using among pupils of various age in dependence of their health state evaluationen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠiame straipsnyje nagrinėjamas 5–12 klasės moksleivių savo sveikatos vertinimo ir tabako, alkoholio bei kitų narkotinių medžiagų vartojimo sąsajų kitimas. Tyrime dalyvavo visi Ukmergės miesto 5–12 klasių moksleiviai. Ištirta 2811 moksleivių: 1470 mergaičių ir 1341 berniukas. Išanalizavus tyrimo duomenis gauta, kad geriau ir blogiau savo sveikatą vertinantys berniukai tabaką nuo 5 iki 12 klasės vartoja vienodai. Blogiau savo sveikatą vertinančios mergaitės dažniau nei geriau savo sveikatą vertinančios jų bendraamžės vartoja tabaką paauglystėje. 5–8 klasėse blogiau savo sveikatą vertinantys berniukai dažniau vartoja alkoholinius gėrimus. Vyresnių klasių berniukų ir visų mergaičių alkoholio vartojimo paplitimas tirtoje populiacijoje nebepriklauso nuo subjektyvaus sveikatos vertinimo. Skirtingai savo sveikatą vertinantys moksleiviai vienodai dažnai vartoja kitas narkotines medžiagas – ne tik tabaką ir alkoholį. 8–9 klasėse blogiau savo sveikatą vertinančios mergaitės dažniau vartoja narkotines medžiagas nei geriau savo sveikatą vertinančios jų bendraamžės.en
dc.identifier.aleph000004889en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2003, Nr. 2(4)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordMoksleiviaien
dc.subject.keywordSubjektyvus sveikatos vertinimasen
dc.subject.keywordTabakasen
dc.subject.keywordAlkoholisen
dc.subject.keywordNarkotinės medžiagosen
dc.subject.keywordVartojimasen
dc.subject.keywordStudentsen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection06S - Psichologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record