Show simple item record

dc.contributor.authorMihi-Ramírez, Antonio
dc.contributor.authorMetelski, Dominik
dc.contributor.authorRudžionis, Aurimas
dc.date.accessioned2015-01-23T11:25:10Z
dc.date.available2015-01-23T11:25:10Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/1836/1678
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13205
dc.description.abstractInternational migration has increased severely in the last decade in Europe, particularly between Lithuania and Spain. This research addressed trends of earnings and unemployment and their impact on both emigration and immigration in Spain and Lithuania, relying on the data coming from the period of 2000 till 2012. An empirical analysis of both countries using data from Eurostat and national statistics departments has shown evidence that emigration and immigration were continually growing, showing, however, different behavior in terms of imbalances on earnings and unemployment. Thus, in Spain, the main factor that affects emigration is unemployment, and earnings significantly affect immigration. In turn, the results for Lithuania have shown that the main factor that affects emigration is the level of earnings, and unemployment significantly affects immigration.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe migration flow between Lithuania and Spain: a study of economic factoren
dc.title.alternativeMigracijos srautai tarp Lietuvos ir Ispanijos: ekonominių veiksnių analizėen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPer pastarąjį dešimtmetį Europoje labai išaugo tarptautinė migracija, ypatingai tarp Lietuvos ir Ispanijos valstybių. Autoriai analizuoja darbo užmokesčio bei nedarbo veiksnių įtaką emigracijai bei imigracijai Ispanijoje ir Lietuvoje remiantis 2000–2012 metų statistikos duomenimis. Empirinė abiejų šalių analizė, naudojantis Eurostato ir nacionalinių statistikos departamentų duomenimis, parodė akivaizdų nuolatinį emigracijos bei imigracijos augimą, tačiau abiejų šalių gyventojų elgesys buvo skirtingas kalbant apie disbalansą tarp darbo užmokesčio bei nedarbo. Taigi, pagrindinis veiksnys, skatinantis emigraciją Ispanijoje, yra nedarbas, tuo tarpu imigracijai ženkliai įtakos turi darbo užmokestis šioje šalyje. Tyrimo rezultatai parodė, kad pagrindinis veiksnys Lietuvoje, turintis įtakos emigracijai, yra darbo užmokesčio lygis, o imigraciją skatina nedarbo lygis.en
dc.doihttp://dx.doi.org/10.13165/IE-13-7-4-02en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000016960en
dc.publication.sourceIntelektinė ekonomika, 2013, t. 7, Nr. 4(18)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordEkonominė migracijaen
dc.subject.keywordTarptautinė migracijaen
dc.subject.keywordNedarbasen
dc.subject.keywordEconomic migrationen
dc.subject.keywordInternational migrationen
dc.subject.keywordUnemploymenten
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record