Show simple item record

dc.contributor.authorBurinskienė, Aurelija
dc.contributor.authorDaškevič, Diana
dc.date.accessioned2015-01-23T11:22:00Z
dc.date.available2015-01-23T11:22:00Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/article/view/1482/1428
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13203
dc.description.abstractThe study consists of two parts. The first part is dedicated to the concept of a business model and the analysis of its structural elements, whereas the second one – to specific business models and their applications in trade enterprises. Various business models mentioned in the literature are reviewed, and only those that are applicable by trade enterprises are presented in the paper. The authors of the study also provide their classification. The evolution analysis of the term “business model” is observed and defined that the time evolution is closely related to the dynamic development of trade enterprises. The literature analysis showed that more than 50 structural elements of a business model are met in the concept of the business model. When carrying out the study, the authors selected 7 structural elements suitable for trade enterprises (i.e. people, process, technology, goods, services, sales, marketing). Finally, the authors presented empirical study, where they examined the application’s trend of the business models in trade enterprises. The results showed that the retail-driven multinational trade enterprises, including the application of the business models among international affiliates, apply new business models more actively than national enterprises. Moreover, the study showed the tendencies that trade enterprises are increasingly applying several business models together (talking about emerging business models), which suggests the future research direction.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleVerslo modeliai prekybos įmonėse.en
dc.title.alternativeBusiness models in trade enterprisesen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTyrimą sudaro dvi kryptys. Pirmoji yra skirta verslo modelio sampratos prekybos įmonėse bei jos struktūros elementų analizei; antroji – specifinių verslo modelių prekybos įmonėse įvardinimui ir jų pritaikymui. Straipsnyje, siekiant papildyti kitų autorių tyrimus, nagrinėjami vienpakopiai ir dvipakopiai verslo modeliai bei jų taikymas prekybos įmonėse. Autorės susistemino skirtinguose šaltiniuose pristatytus verslo modelius, atrinko tinkančius prekybos įmonėms bei pasiūlė jų klasifikaciją. Atlikus termino „verslo modelis“ evoliucijos analizę pastebėta, kad minėto termino evoliucija glaudžiai siejasi su dinamišku prekybos įmonių vystymusi. Be to, paaiškėjo, kad mokslinėje literatūroje pateikiama daugiau negu 50 verslo modelio sampratos struktūros elementų. Autorės gilinosi į verslo modelio sampratos struktūros elementus prekybos įmonėse ir atrinko 8 svarbiausius struktūros elementus (t. y. darbuotojai, procesas, technologija, prekės, paslaugos, pardavimai, marketingas). Klasifikuojant verslo modelius, remtasi prekybos sektoriaus vystymosi kryptimis. Autorės įvardino bendresnius verslo modelius, atskleidžiančius esminius skirtumus tarp prekybos įmonių, kurie į siūlomą klasifikaciją įtraukti agreguotu būdu. Empirinio tyrimo metu atskleistos dvipakopių verslo modelių taikymo prekybos įmonėse tendencijos. Dėl straipsnio apimties daugiapakopių verslo modelių praktinis pritaikymas nenagrinėtas; jis galėtų būti nagrinėjamas tolesniuose tyrimuose. Vykdant tyrimą gauti šie vadybos mokslui nauji rezultatai: pateiktos naujos įžvalgos dėl didėjančio prekybos įmonių imlumo naujiems verslo modeliams; išryškinti verslo modeliai, atspindintys esminius prekybos įmonių skirtumus. Tyrimo metu taikyti analizės, statistiniai, palyginamieji ir kiti metodai.en
dc.doiDOI: 10.13165/VSE-13-3-2-09en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000016141en
dc.publication.sourceVerslo sistemos ir ekonomika = Business systems & economics, 2013, Nr. 3(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordVerslo modelisen
dc.subject.keywordPrekybaen
dc.subject.keywordBusiness modelsen
dc.subject.keywordTradeen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record