Show simple item record

dc.contributor.authorAlifanovienė, Daiva
dc.date.accessioned2015-01-23T09:17:46Z
dc.date.available2015-01-23T09:17:46Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2191/1992
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13196
dc.description.abstractThe article analyses the methodological approaches of social work theory, based on various sciences. It lists the differences of social, psychological and complex models, looking for the reasons of people’s social problems and planning the ways of solving them. Different theoretical models are not being analyzed in terms of their value as being more suitable or less suitable. Their application depends on the peculiarities of people’s social situations. The article treats social work as a young interdisciplinary applied science, the theory of which is still in the stage of creation, and the place of which in the system of social sciences has not settled yet.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTeoriniai socioedukacinės veiklos modeliaien
dc.title.alternativeTheoretical models of socio-educational activityen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojamos socialinio darbo teorijos metodologinės prieigos, paremtos skirtingais mokslais. Pateikiamos sociologinių, psichologinių, kompleksinių modelių skirtybės, ieškoma žmonių socialinių problemų priežasčių bei numatomi jų sprendimo būdai. Skirtingi teoriniai modeliai nėra analizuojami vertybiniu aspektu kaip daugiau ar mažiau tinkami. Jų taikymas priklauso nuo socialinių situacijų ypatumų. Straipsnyje socialinis darbas pateikiamas kaip jaunas tarpdisciplininis taikomasis mokslas, kurio teorija tebekuriama, o vieta socialinių mokslų sistemoje dar nenusistovėjusi.en
dc.identifier.aleph000004883en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2003, Nr. 2(4)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordMetodologijaen
dc.subject.keywordModelių taikymasen
dc.subject.keywordSociologijaen
dc.subject.keywordPsichologijaen
dc.subject.keywordKompleksiškumasen
dc.subject.keywordTaikomasis mokslasen
dc.subject.keywordMethodologyen
dc.subject.keywordComplex modelsen
dc.subject.keywordApplied scienceen
dc.subject.keywordSociologyen
dc.subject.keywordPsychologyen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record