Show simple item record

dc.contributor.authorGaižauskienė, Aldona
dc.contributor.authorKlimašauskienė, Daiva
dc.date.accessioned2015-01-23T07:39:29Z
dc.date.available2015-01-23T07:39:29Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/health-policy-and-management/article/view/550/513
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13181
dc.description.abstractThe aim of the study is to review the criteria for data quality assessment, and, on the basis of them, to evaluate monitoring systems of influence and other acute upper respiratory tract infection (AURTI), functioning in the city of Vilnius. The EC legislation provides for the following data quality criteria: relevance, accuracy, timelines, punctuality, accessibility, clarity, comparability, and coherence. The implementation of these criteria is closely related with the regulation and organisation of data collection. The later create necessary conditions to ensure quality of information collected by influenza and AURTI system. There are currently two monitoring systems in Lithuania - based on sample surveys and health statistical reports “Sveikata”. The study showed that the incidence of influenza and AURTI registered by two systems had statistically significant differences. An increase in the incidence, registered in the statistical reports, by 1 was followed by 1.6 higher increases by sample surveys. When evaluating the incidence rate in the 7 health care institutions, big data scatter and differences were found among two systems. Therefore different monitoring systems in the regions produce statistically significant different results. It is likely that due to personal responsibility of the physician, the quality of the sample survey system is higher; this attitude, however, needs further research.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleGripo ir kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų stebėsenos sistemų vertinimas : sveikatos informacijos kokybėen
dc.title.alternativeThe assessment of the monitoring systems of influence and other acute upper respiratory tract infection: quality of health informationen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnio tikslas yra apžvelgti sveikatos informacijos kokybės vertinimo kriterijus ir jais remiantis atlikti gripo ir kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų stebėsenos sistemų, funkcionuojančių Vilniaus mieste, duomenų vertinimą. Europos Sąjungos teisės aktuose pateikiami šie sveikatos statistinių duomenų kokybės reikalavimai: reikalingumas, tikslumas, savalaikiškumas, punktualumas, prieinamumas, aiškumas, palyginamumas, suderinamumas. Šių kriterijų įgyvendinimas glaudžiai susijęs su duomenų rinkimo reglamentavimu ir organizavimu. Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų stebėsenos (ŪVKTI) teisės aktai ir organizavimo principai Lietuvoje sudaro būtinas sąlygas informacijos kokybei užtikrinti. Šalyje šiuo metu funkcionuoja dvi sistemos: pasirinktinė klinikinė virusologinė diagnostika (PKVD) ir forma „Sveikata“ teikiami duomenys. Tyrimas parodė, kad šiomis sistemomis 2007–2009 m. registruoti sergamumo rodikliai Vilniaus mieste statistiškai reikšmingai skyrėsi. Didėjant sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliui vienetu, tuo pačiu laikotarpiu gydytojų PKVD registruojamas sergamumo rodiklis buvo maždaug 1,6 didesnis. Vertinant suminių sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklių vidurkių skirtumus septyniose sveikatos priežiūros įstaigose buvo stebima didelė duomenų sklaida ir statistiškai reikšmingi rodiklių skirtumai abiejose sistemose. Tad gauti rezultatai leidžia tvirtinti, kad skirtingų stebėsenos sistemų administracinėje vietovėje sergamumo rodikliai statistiškai reikšmingai skiriasi. Tikėtina, kad dėl asmeninės duomenis teikiančio gydytojo atsakomybės PKVD sistema yra kokybiškesnė, tačiau tokia nuostata reikalauja tolesnės analizės.en
dc.identifier.aleph00010222en
dc.publication.sourceSveikatos politika ir valdymas, 2011, [Nr.] 1(3)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordSveikatos informacijaen
dc.subject.keywordDuomenų kokybėen
dc.subject.keywordHealth informationen
dc.subject.keywordQuality of dataen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record