Show simple item record

dc.contributor.authorPalavinskienė, Brigita
dc.date.accessioned2015-01-23T07:33:21Z
dc.date.available2015-01-23T07:33:21Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3158/3773
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13179
dc.description.abstractAfter the independence of Lithuania had been regained, we faced new problems and concerns, and prostitution is among them. Of course, it is not appropriate to state that this problem occurred only upon regaining of the independence. This phenomenon existed in all times, and prostitution is called the oldest profession in the world not accidentally. Prostitution is a social phenomenon which existed and, in our opinion, will exist in all times. In certain periods prostitution was praised, in other times it was condemned and prosecuted or tolerated. However, over 50 years Lithuania being within the Soviet Union, we learned to deny the existence of certain phenomena which are unpleasant to us. Instead of combating this phenomenon and gaining some experience like in other civilised countries, we kept silence with allegation that there is no prostitution in communist countries. And thus we allowed for dissemination of this phenomenon. Therefore, now we have to pay considerable attention to the study of this social phenomenon, in order not only to protect the community from undesirable adverse consequences, but also to provide a necessary support and rehabilitation to girls and women who are engaged in this business. Prostitutes may be classified into very diversified categories, starting from top level prostitutes with a university education, fluent in foreign languages and receiving good earnings, down to prostitutes of the lowest category, who solicit on the streets and sell out for several tenths of Litas...en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleGatvių prostitucijos Vilniaus mieste kriminologinė analizė.en
dc.title.alternativeCriminological analysis of Vilnius street prostitution.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltLietuvai atkūrus nepriklausomybę, susidūrėme su naujomis problemomis ir rūpesčiais. Ne išimtis ir prostitucija. Žinoma, nebūtų galima teigti, kad ši problema iškilo tik atkūrus nepriklausomybę. Šis fenomenas egzistavo visą laiką, ne veltui prostitucija vadinama seniausia pasaulyje profesija. Prostitucija – tai socialinis reiškinys, kuris egzistavo ir, manome, egzis-tuos visais laikais. Vienais laikotarpiais prostitucija buvo garbinama, kitais – smerkiama ir persekiojama arba toleruojama. Tačiau per 50 metų, kai Lietuva buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje, išmokome neigti kai kurių mums nemalonių reiškinių egzistavimą. Užuot kovoję su šiuo reiškiniu ir įgiję patirties, kaip kitos civilizuotos valstybės, mes tylėjome, teigdami, kad komunistinėse valstybėse prostitucijos nėra. Taip leidome šiam reiškiniui plisti. Todėl dabar privalome skirti daug dėmesio šio socialinio reiškinio tyrinėjimui, kad galėtume ne tik apsaugoti mūsų visuomenę nuo nepageidaujamų neigiamų padarinių, bet ir suteikti reikiamą pagalbą ir reabilitaciją merginoms ir moterims, besiverčiančioms šiuo verslu. Prostitučių klasifikacija yra labai įvairi, pradedant aukščiausios klasės prostitutėmis, turinčiomis aukštąjį išsilavinimą, mokančiomis užsienio kalbų bei gerai uždirbančiomis, ir baigiant pačios žemiausios klasės prostitutėmis, dirbančiomis gatvėse ir parsidavinėjančiomis už kelias dešimtis litų...en
dc.identifier.aleph000001869en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2004, 53(61)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordProstitucijaen
dc.subject.keywordKriminologijaen
dc.subject.keywordProfesionalioji prostitucijaen
dc.subject.keywordProstitutionen
dc.subject.keywordProfessional prostitutionen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record