Show simple item record

dc.contributor.authorGudaitė, Gražina
dc.contributor.authorKalpokienė, Vaida
dc.date.accessioned2015-01-22T13:19:05Z
dc.date.available2015-01-22T13:19:05Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2186/1987
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13172
dc.description.abstractDivorce experience and coping features of depressed people were investigated in this work. 60 participants took part in this research: 30 of them were depressed, 30 were not depressed (healthy). All healthy participants were officially divorced, among those who are depressed -18 are officially divorced, 12 do not divorce legally. We used several methods in the research: Beck Depression Inventory (BDI), Coping Strategy Questionnaire COPE, half-structures interview and pictograms. Quantitative and qualitative analysis of results was made. The analysis shows, that depressed participants in comparison to healthy participants do not fully integrate divorce experience, they more often use defense strategies and less consciously accept their feelings connected with divorce. Depressed individuals use less effective, less adaptive coping strategies (focusing on and venting of emotion, behavioral disengagement, alcohol - drug disengagement) and strategies directed to emotions (turning to religion and denial). Healthy individuals more often use strategy of positive reinterpretation and growth (directed to emotions). In addition, use of coping strategies differs among participants according to the person who initiates a divorce. Depressed participants get less social support than healthy individuals, the net of their social relationships is smaller, they have fewer close relationships.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSergančiųjų depresija skyrybų išgyvenimo ir įveikimo ypatumaien
dc.title.alternativeDivorce experience and coping features of depressed peopleen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠio tyrimo tikslas - ištirti sergančiųjų depresija skyrybų išgyvenimo ypatumus, nustatyti, kaip sergantieji depresija įveikia skyrybas ir kokias įveikimo strategijas tam naudoja, kokią socialinę paramą gauna skyrybų metu. Tyrime dalyvavo 60 tiriamųjų, iš jų 30 - sergančiųjų depresija, 30 - sveikų asmenų. Tyrime taikytos šios metodikos: Becko depresijos klausimynas, įveikimo strategijų klausimynas COPE, pusiau struktūrinis interviu ir piktogramos. Nustatyta, kad sergantieji depresija mažiau integruoja skyrybų patirtį, daugiau naudoja gynybos mechanizmų, blogiau įsisąmonina jausmus, susijusius su skyrybomis, lyginant su sveikais tiriamaisiais. Sergantieji depresija dažniau nei sveiki tiriamieji naudoja mažiau efektyvias, adaptyvias įveikimo strategijas (susitelkimas j jausmus ir jų raiška, elgesio pakeitimas, alkoholio, narkotikų arba vaistų vartojimas) ir strategijas, nukreiptas j emocijas (atsigręžimas j religiją, neigimas). Įveiki tiriamieji dažniau naudoja teigiamo interpretavimo strategiją (nukreiptą j emocijas). Be to, įveikimo strategijų naudojimas skiriasi ir priklauso nuo to, kas pasiūlo skirtis. Sergantieji depresija gauna mažiau socialinės paramos nei sveiki tiriamieji, jų socialiniai santykiai siauresni, mažiau artimų santykių.en
dc.identifier.aleph000004867en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2004, Nr. 3(1)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordSkyrybosen
dc.subject.keywordDepresijaen
dc.subject.keywordĮveikimasen
dc.subject.keywordSocialinė paramaen
dc.subject.keywordDivorceen
dc.subject.keywordDepressionen
dc.subject.keywordCopingen
dc.subject.keywordSocial supporten
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection06S - Psichologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record