Show simple item record

dc.contributor.authorJankauskienė, Danguolė
dc.date.accessioned2015-01-22T13:06:11Z
dc.date.available2015-01-22T13:06:11Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/health-policy-and-management/article/view/545/508
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13169
dc.description.abstractThe aim of the article is to highlight health care policy values and challenges today, according to – international health care policy legal acts. The article covers and discusses main EU and World Health Organization documents together with Lithuanian health care policy documents: „Health for all in the XXI century“, “European Public Health Strategy“, the white book „Together for Health, 2008-2013 EU Strategic Approach“, strategy in preparation „Health 2020“, “Lithuanian health system development framework for 2011-2020”, approved by Lithuanian Parliament Seimas. Summarizing the fundamental values declared in health policy documents, it is suggested that the new Lithuanian Health Care Programme should focus on the following: Human and patients’ rights, co-responsibility for health, equal opportunities and justice of health relations, social inclusion and equality, and evidence-based decisions. Health improvement goals have to become the strategic population development goals in the next decade. These goals have to be orientated not only to the development of health care system, but also to the healthy lifestyle and the development of healthy environment, that are influenced by the activity of not health but other sectors, and especially the inhabitants themselves.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSveikatos politikos vertybės ir iššūkiai artimiausiame dešimtmetyjeen
dc.title.alternativeHealth policy values and challenges in the next decadeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnio tikslas – remiantis tarptautiniais sveikatos politikos teisės aktais ir jų nuostatomis išryškinti nūdienos sveikatos politikos vertybes bei iššūkius. Aptariami Pasaulio sveikatos organizacijos bei Europos Sąjungos, taip pat ir Lietuvos sveikatos politikos pagrindiniai dokumentai: „Sveikata visiems XXI amžiuje“, „Europos visuomenės sveikatos strategija“, Baltoji knyga „Kartu sveikatos labui, 2008–2013 m. ES strateginis požiūris“, rengiama strategija „Sveikata 2020“, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinti Lietuvos sveikatos sistemos plėtros 2011–2020 m. metmenys. Apibendrinant sveikatos politikos dokumentuose deklaruojamas pagrindines vertybes, siūlytina naujai rengiamoje Lietuvos sveikatos programoje orientuotis į šias pagrindines: žmogaus ir pacientų teises, bendrą atsakomybę už sveikatą, vienodas galimybes ir sveikatos santykių teisumą, socialinę įtrauktį ir lygybę bei įrodymais pagrįstus sprendimus. Žmonių sveikatos gerinimo tikslai artimiausią dekadą turi tapti strateginiais tautos pažangos vystymo tikslais. Šie tikslai turėtų būti nukreipti ne vien sveikatos sistemos vystymui, tačiau ir žmonių sveikos gyvensenos bei sveikos aplinkos vystymui, ką lemia ne sveikatos, o kitų sektorių veikla ir ypač patys gyventojai.en
dc.identifier.aleph000010215en
dc.publication.sourceSveikatos politika ir valdymas, 2011, [Nr.] 1(3)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordSveikatos politikaen
dc.subject.keywordSveikatos sistemaen
dc.subject.keywordHealth care policyen
dc.subject.keywordHealth care systemen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection02S - Politikos mokslaien


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record