Show simple item record

dc.contributor.authorŽemaitaitytė, Irena
dc.date.accessioned2015-01-22T07:48:25Z
dc.date.available2015-01-22T07:48:25Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2176/1977
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13148
dc.description.abstractLithuania, as well as other contemporary societies, is undergoign the times full of new technological, political, economic, social and scientific changes. Changes are being noticeable in Lithuanian education system, these changes are caused by chantes in economical system and society. Concepts of Learning Society, lifelong learning become more and more actual. Women are biggest part of Lithuania sodiety and women‘s learning is very importan for economical and social life of our country. Non-goverment organizations provide lifelong learning for women. The research showed that most of women‘s learning is assigned to keep women in the labour market.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMoterų dalyvavimas NVO vykdomuose mokymuose: nuostatos ir galimybėsen
dc.title.alternativeWomen's participation in the NGO projects: attitudes and opportunitiesen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-lt2000 m. kovo mėn. Europos Tarybos išvadose pažymėta, kad „sėkmingą perėjimą prie žiniomis pagrįsto ūkio ir visuomenės turi lydėti perėjimas prie mokymosi visą gyvenimą“ (Mokymosi visą gyvenimą memorandumas, 2001, p. 7). Žengiant į informacinę/žinių visuomenę, neformalusis suaugusiųjų mokymasis tampa vienu iš būdų, leidžiančių kiekvienam žmogui kontroliuoti savo ateitį ir asmenybės raidą. Populiariausios neformaliojo švietimo teikimo institucijos yra nevyriausybinės organizacijos (NVO). 2001 metų gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvos Respublikoje gyvena beveik 200 000 daugiau moterų negu vyrų. Taigi didžiąją mūsų visuomenės dalį sudaro moterys, todėl visuomenės gerovė didžiąja dalimi priklauso ir nuo jų indėlio į visas darbo ir gyvenimo sritis. Straipsnyje analizuojamos moterų dalyvavimo NVO organizuojamuose mokymuose nuostatos ir galimybės.en
dc.identifier.aleph000001579en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2004, Nr. 3(1)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordSuaugusiųjų švietimasen
dc.subject.keywordMokymasis visą gyvenimąen
dc.subject.keywordNevyriausybinės organizacijosen
dc.subject.keywordAdult educationen
dc.subject.keywordLabour marketen
dc.subject.keywordNon-Goverment organizationen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record