Show simple item record

dc.contributor.authorŽemaitaitytė, Irena
dc.contributor.authorČiurinskienė, Daiva
dc.date.accessioned2015-01-21T09:00:58Z
dc.date.available2015-01-21T09:00:58Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2166/1967
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13128
dc.description.abstractA social reintegration of convicts becomes one the main problems of society. Therefore it is very important to create resocialization training system for convicts, which actually could reduce the recurrence of crime, help them to turn over one’s way, better understand changes in normal life of society. The time spent in penitentiary peculiarities inflect negatively on convicts’ personality as well as on interests, needs, points of view, moral and others inner attitudes. Exclusion changes one’s personal attitudes and it doesn’t stimulate one’s self-sufficiency. In order to achieve resocialization of convicts it is necessary to evaluate various factors that troubles convicts’ resocialization: specific needs, early social environment and existing isolation. One of the most important functions of education of convicts in penitentiaries is resocialization, preparation for living in a society and change of negative position into positive one. The possible to achieve the best results in solving resocializational problems of convicts is only trough improving our legal basis, doing social workers trainings for penitentiary peculiarities, doing effective resocializational work, creating social programmes.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleNuteistųjų požiūris į dalyvavimą socialinėse programose kaip resocializacijos galimybęen
dc.title.alternativeThe attitude of convicts to participation in social programmes as a possibility to resocializationen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltNuteistųjų socialinės reintegracijos problema visuomenei tampa viena iš aktualiausių. Todėl svarbu sukurti tokią nuteistųjų resocializacijos ir ugdymo sistemą, kuri iš tikrųjų sumažintų pakartotinį nusikalstamumą, padėtų nuteistajam pasitaisyti, pasikeisti, geriau suprasti visuomenės pokyčius. Siekiant nuteistųjų resocializacijos, būtina įvertinti įvairius nuteistųjų resocializaciją apsunkinančius veiksnius: specifinius nuteistųjų poreikius, ankstesnę jų socialinę aplinką ir esamą izoliuotumą. Visa tai daro įtaką skirtingam individo požiūriui į socialinę pagalbą. Švietimas ir ugdymas nuteistųjų pataisos darbų įstaigose išsiskiria viena bene svarbiausių savo funkcijų – resocializuoti teisės pažeidėją, paruošti jį gyvenimui, veiklai ir bendravimui visuomenėje neigiamą jo nuostatą keičiant teigiama. Straipsnio tikslas – atskleisti nuteistųjų požiūrį į dalyvavimą socialinėse programose bei resocializacijos galimybes, aptarti resocializacijos sampratą ir išryškinti resocializacijos problemų sprendimo galimybes taikant socialines programas.en
dc.identifier.aleph000001793en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2004, Nr. 3(2)en
dc.subject.facultyPolitikos ir vadybos fakultetasen
dc.subject.keywordNuteistiejien
dc.subject.keywordReintegracijaen
dc.subject.keywordSocialinė adaptacijaen
dc.subject.keywordSocialinės programosen
dc.subject.keywordSocialinės paslaugosen
dc.subject.keywordConvictsen
dc.subject.keywordResocializationen
dc.subject.keywordReintegrationen
dc.subject.keywordSocial adaptationen
dc.subject.keywordSocial programmesen
dc.subject.keywordSocial servicesen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record