Show simple item record

dc.contributor.authorRuškus, Jonas
dc.contributor.authorMažeikienė, Natalija
dc.date.accessioned2015-01-16T12:45:46Z
dc.date.available2015-01-16T12:45:46Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2125/1932
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13103
dc.description.abstractIn 2004, Siauliai University Social Research Centre carried out research commissioned by the Ministry of Social Security and Labour and aimed at developing a service model for rehabilitation and re-integration of the victims of trafficking in women and prostitution with regard to the peculiarities of the existing rehabilitation and re-integration service system. The new model should foresee the content and the direction of services offered to the victims as well as preconditions for creating the network, of systemic services. The following problem questions have been posed: what are the achievements/strengths or weaknesses/ shortcomings of projects dealing with rehabilitation and re-integration of the victims of trafficking in women and prostitution, already implemented and supported by the Ministry of Social Security and Labor? What factors determine or limit the successful integration of the victims into the system of rehabilitation services? How should such services be developed in the future to achieve their higher efficiency? In what way should the system of services to the victims of trafficking in women and prostitution be expanded to ensure a better functioning of all the links of the system?en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePrekybos moterimis ir prostitucijos aukų reabilitacija ir reintegracija Lietuvoje: padėties analizė ir galimybių modeliavimasen
dc.title.alternativeEvaluation of projects on rehabilitation and re-integration of the victims of prostitution and trafficking in women in Lithuaniaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama vyriausybės „PreKybos žmonėmis ir prostitucijos Kontrolės bei prevencijos 2002-2004 metų programą", kasmet skelbia priverstinės prostitucijos aukų socialinės pagalbos ir reintegracijos į visuomenę projektų konkursus. Dar nėra aiškiai žino¬mos ir apibrėžtos pagalbos kryptys ir priemonės, dar nesukurta daugiau ar mažiau bendra aukų reintegracijos sistema, dar nėra sukurtas efektyvaus bendradarbiavimo tinklas tarp įvairaus profilio žinybų ir organizacijų. So¬cialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu Šiaulių universiteto Socialinių tyrimų mokslinis centras atliko tyrimą, kurio tikslas buvo atskleidžiant jau veikiančios prekybos moterimis ir prostitucijos aukų reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos ypatumus sukurti tokį prekybos moterimis ir prostitucijos aukų reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų modelį, kuris numatytų aukoms teikiamų paslaugų turinį ir kryptingumą bei sisteminio paslaugų tinklo kūrimo prielaidas. Taikant kokybinio tyrimo metodologiją, pusiau standartizuoto interviu rastu ir žodžiu bei dokumentų analizės metodus, atlikta padėties analizė remiantis reabilitacijos dalyvių patirtimi, pa¬rengtas prekybos moterimis ir prostitucijos aukų individualaus įgalinimo modelis, sukurtas tinklinio reintegraci¬jos paslaugų prekybos moterimis ir prostitucijos aukoms modelis.en
dc.identifier.aleph000005012en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2005, Nr. 4(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordPrekybos moterimis aukosen
dc.subject.keywordProstitucijaen
dc.subject.keywordPreventionen
dc.subject.keywordTrafficking of womenen
dc.subject.keywordProstitutionen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record