Show simple item record

dc.contributor.authorNavaitis, Gediminas
dc.contributor.authorStonienė, Loreta
dc.contributor.authorPileckaitė-Markovienė, Margarita
dc.date.accessioned2015-01-15T14:10:02Z
dc.date.available2015-01-15T14:10:02Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2113/1920
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13085
dc.description.abstractSentence for imprisonment is always a challenge for family relations, and retention of those can be an important prerequisite for resocialisation of the convict. Therefore investigation of family relations in convicts turns to be topical taking into account that HIV infection of a family member increases even more the family stress experienced because of incarceration of the family member. Family relations and their influence on psychosocial status of the convicts have been only scarcely investigated. The present article includes the data of survey performed in 2004 involving 243 convicts, of which 105 had HIV infection. Survey methods were the questionnaire to find out the sociodemographics of the convicts and test sample to evaluate psychological characteristics of the convicts. Respondent groups are compared by family aspects, which prove statistically reliable differences among convicts with HIV and those not HIV infected in the field of family relations. Higher percent of non infected convicts maintain good and very good relations with their family (69,9 percent) as compared to those living with HIV (46.0 percent). Family influence on sense of coherence, stress coping, perceived support, quality of life and on various fields of life quality in convicts living with HIV has also emerged. The data presented in the article can be useful in improving family relations of convicts with HIV and, parallelly, in decreasing the risk of HIV spread.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleŽIV infekcija užsikrėtusių nuteistųjų šeiminiai ryšiaien
dc.title.alternativeFamily relations of the convicts living with HIVen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltLaisvės atėmimo bausmė yra sunkus šeimos ryšių išbandymas, o jų išsaugojimas gali tapti itin svarbia nuteistojo resociallzacyos prielaida, todėl aktualu ištirti nuteistųjų ryšių su jų šeimomis ypatumus nepamirštant įvertinti to, kad šeimos patiriamą stresą dėl jos nario įkalinimo dar labiau padidina vieno iš jos narių užsikrėtimas ŽIV infekcija. Lietuvoje ŽIV infekcija užsikrėtusių nuteistųjų šeiminiai ryšiai, jų įtaka nuteistųjų psichosocialiniam statusui dar menkai tyrinėti. Straipsnyje pristatomi svarbesnieji 2004 m. atlikto tyrimo, kurio metu apklausti 243 nuteistieji, iš kurių 105 buvo užsikrėtę ŽIV infekcija, duomenys. Tyrimo metodiką sudarė anketa, skirta išaiškinti socialinius demografinius duomenis apie nuteistuosius, ir testų grupė, skirta jų psichologiniams savitumams įvertinti. Straipsnyje pateikiami tiriamųjų grupių palyginimai šeimos aspektais. Jie rodo, kad tarp ŽIV infekcija užsikrėtusių ir neužsikrėtusių nuteistųjų yra statistiškai reikšmingų skirtumų šeimos santykių srityje. Gerus ir labai gerus socialinius ryšius su šeima palaiko daugiau ŽIV infekcija neužsikrėtusių (69,9 proc.), nei ŽIV infekcija užsi-krėtusių respondentų (46,0 proc.). Taip pat paaiškėjo šeimos įtaka ŽIV infekcija užsikrėtusių nuteistųjų vidinei psichologinei darnai, streso įveikai, suvokiamai paramai, gyvenimo kokybei bei skirtingoms gyvenimo kokybės sritims. Straipsnyje pateikiami duomenys gali būti naudingi gerinant ŽIV infekcija užsikrėtusių nuteistųjų ryšius su šeima, o kartu mažinant ŽIV infekcijos plitimo riziką.en
dc.identifier.aleph000002294en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2006, Nr. 5(1)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordŠeiminiai ryšiaien
dc.subject.keywordŽIV infekcijaen
dc.subject.keywordNuteistiejien
dc.subject.keywordFamily relationsen
dc.subject.keywordHIV infected peopleen
dc.subject.keywordConvictsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record