Show simple item record

dc.contributor.authorMikulionienė, Sarmitė
dc.contributor.authorPetkevičienė, Dalia
dc.date.accessioned2015-01-15T07:56:33Z
dc.date.available2015-01-15T07:56:33Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2102/1909
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13067
dc.description.abstractWith the increasing number of elderly people in the society of Lithuania, the information of the old age and people who experience it is proliferating spontaneously. Yet seemingly we are still not satisfied with what we know about this stage of life. Following the clause No. 173.3.3 (2004) of the National Strategy for Overcoming consequences of Population Ageing, the formation of the positive image for elderly people in Lithuania has been acknowledged the state level project.The goal of this article is to disclose the predominant lexicon for describing the image of old age and elderly people in the most popular Lithuanian periodical press. To reach this goal, the method of documentanalysis has been chosen, which allows us to objectively evaluate the character and incidence of the old age images in periodicals of the determinate period of time.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSenatvės įvaizdžiai Lietuvos periodinėje spaudoje: tarp pagarbos ir baimėsen
dc.title.alternativeOld age images in periodicals of Lithuania: between esteem an fearen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltLietuvos visuomenėje vis daugėjant vyresnio amžiaus žmonių, stichiškai daugėja ir žinių apie senatvę ir ją išgyvenančius asmenis. Regis, vis dar nesame patenkinti tuo, ką žinome apie šį gyvenimo tarpsnį. Vadovaujantis Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijos (2004) 173.3.3 skirsniu, pagyvenusių žmonių teigiamo įvaizdžio formavimas Lietuvoje pripažintas valstybinio lygmens užduotimi. Šio straipsnio tikslas – atskleisti Lietuvos populiariojoje spaudoje vyraujantį vyresnio amžiaus žmonių ir senatvės naudojamų įvaizdžių žodyną. Tyrimo tikslui įgyvendinti pasirinktas dokumentų analizės metodas, leidžiantis objektyviai įvertinti senatvės įvaidžių pobūdį bei sklaidą apibrėžto laikotarpio spaudos leidiniuose.en
dc.identifier.aleph000002334en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2006, Nr. 5(1)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordVyresnio amžiaus žmonių įvaizdžiaien
dc.subject.keywordSenatvės įvaizdžiaien
dc.subject.keywordSpaudaen
dc.subject.keywordElderly people imagesen
dc.subject.keywordOld age imagesen
dc.subject.keywordPeriodicalsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record