Show simple item record

dc.contributor.authorŽiogelytė, Laura
dc.date.accessioned2015-01-13T11:18:18Z
dc.date.available2015-01-13T11:18:18Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/article/view/1677/1847
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13041
dc.description.abstractRapidly changing and unpredictable internal and external environments effecting successful business activities are progressively influenced by satisfaction of needs and expectations of workers and security of cooperation between business companies and workers, harmony, and coordination of interest. One of the main factors motivating workers is material remuneration corresponding to their needs and expectations. On that basis, the objective of the paper is to evaluate the gap between the desired remuneration satisfying the needs and expectations of workers (considered as fair by workers) and the currently received remuneration in business companies. It would be expedient for business companies to involve employees in the process of formation of the system of remuneration for work, create possibilities for them to express their opinion about the needs and expectations that should be reflected in the elements of wage.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe evaluation of needs and expectations in business enterprises : the gap between the actual and desired wage.en
dc.title.alternativeDarbuotojų poreikių ir lūkesčių verslo įmonėse vertinimas : gaunamo ir norimo gauti darbo užmokesčio atotrūkisen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltSparčiai kintančios ir nenuspėjamos verslo įmonių veiklai įtaką darančios išorinės ir vidinės aplinkos kontekste vis labiau sėkminga jų veikla priklauso nuo darbuotojų poreikių ir lūkesčių patenkinimo, verslo įmonių ir darbuotojų bendradarbiavimo, interesų darnos užtikrinimo. Vienas pagrindinių darbuotojus motyvuojančių veiksnių yra jų poreikius ir lūkesčius atitinkantis materialusis darbo užmokestis. Į tai atsižvelgiant straipsnyje iškeltas tikslas ‒ įvertinti darbuotojų poreikius ir lūkesčius atitinkančio, norimo gauti (darbuotojų nuomone, teisingo) darbo užmokesčio atotrūkį nuo dabartinio gaunamo darbo užmokesčio verslo įmonėse. Verslo įmonėms tikslinga į darbo apmokėjimo sistemos formavimo procesą įtraukti darbuotojus, tokiu būdu sudarant jiems galimybes išreikšti savo nuomonę dėl asmeninių poreikių ir lūkesčių, kuriuos turi atspindėti darbo užmokesčio elementai, patenkinimą.en
dc.doiDOI: 10.13165/VSE-14-4-1-07en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000017514en
dc.publication.sourceVerslo sistemos ir ekonomika = Business systems & economics, 2014, Nr. 4(1)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordNeto ir bruto darbo užmokestisen
dc.subject.keywordDarbuotojo poreikiai ir lūkesčiaien
dc.subject.keywordMotyvavimasen
dc.subject.keywordNet and gross wageen
dc.subject.keywordNeeds and expectations of employeesen
dc.subject.keywordMotivationen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record