Show simple item record

dc.contributor.authorKarazijienė, Žaneta
dc.date.accessioned2015-01-13T09:51:50Z
dc.date.available2015-01-13T09:51:50Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/article/view/1608/1844
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13036
dc.description.abstractDebating the introduction of euro in Lithuania, the media and scientific literature have been analysing the rates of economic convergence. This article analyses the stability of the state’s financial situation, questions the scientists’ attitude towards the state’s debt and presents the acceptability criteria of the state’s debt. The correspondence of financial situation’s stability indicators to acceptance criteria does not get enough attention in scientific works. The aim of this article is to explore the limits of Lithuanian borrowing, using the established criteria for the assessment of state’s debt. The evaluation has revealed that the stability indicators of Lithuanian financial situation often do not correspond to the approved criteria. With the use of mathematical modelling, this article calculates the amount of acceptable state’s debt during the selected period.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe state’s debt acceptance criteria identification and evaluation of their acceptability in Lithuania.en
dc.title.alternativeValstybės skolos priimtinumo kriterijų identifikavimas ir jų priimtinumo Lietuvoje vertinimasen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltSvarstant įvesti eurą Lietuvoje, žiniasklaidoje ir mokslinėje literatūroje analizuojami ekonomikos konvergencijos rodikliai. Šiame straipsnyje analizuojamas valstybės finansinės padėties tvarumas, tiriamas mokslininkų požiūris į valstybės skolą, pateikiami valstybės skolos priimtinumo vertinimo kriterijai. Finansinės padėties tvarumo rodiklių atitiktis priimtinumo kriterijams nėra pakankamai akcentuojama moksliniuose darbuose. Šio straipsnio tikslas – naudojant nustatytus valstybės skolos vertinimo kriterijus ištirti Lietuvos valstybės skolinimosi priimtinumo ribas. Atliktas vertinimas atskleidė, kad Lietuvos finansinės padėties tvarumo rodikliai dažnai neatitinka patvirtintų kriterijų. Taip pat straipsnyje taikant matematinį modeliavimą apskaičiuotas priimtinas valstybės skolos dydis pasirinktu laikotarpiu.en
dc.doiDOI: 10.13165/VSE-14-4-1-04en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000017510en
dc.publication.sourceVerslo sistemos ir ekonomika = Business systems & economics, 2014, Nr. 4(1)en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordValstybės skolaen
dc.subject.keywordSkolos valdymasen
dc.subject.keywordBiudžeto deficitasen
dc.subject.keywordDebten
dc.subject.keywordDebt managementen
dc.subject.keywordBudgeten
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record